Broa vi ikke vil ha!

Berørt hilsen fra Line Digerud Waagsaas som med mann og barn nylig har tatt over Søndre Digerud gård

Bro fra Båtstø til Digerud  
Hjertet mitt gråter over å høre at Digerud, den vakre bygda vår, kan rammes av naturkatastrofen «Bro over Oslofjorden».

Hjertet mitt gråter over å høre at gården vår, Søndre Digerud,
med lange kulturhistoriske tradisjoner, skal ende opp delt, av en motorvei.
Hjertet mitt gråter over at bålplassen, stiene og fiskedammen skal gå tapt for samfunnsøkonomien.
Hjertet mitt gråter over tanken på at våre strender og bukter skal rammes inn av betongstolper.
Hjertet mitt gråter for våre barn, som må vokse opp med trafikk og støy, istedenfor sykkelstier, klatretrær, ro og urørt natur.
Hjertet mitt gråter for Digeruds framtid…hvis det blir bro fra Båtstø til Digerud
 
Digerud Gård

Digerud Gård


Harde fakta
 fra  Statens Vegvesen

som kostnadsvurderer broalternativer over Oslofjorden
uten å sjekke ut hva vi taper av verdier for mennesker og natur.
14, 4 km (firefelts) vei fra Frogntunnelen til Båtstø
I tillegg til hovedbroene over Oslofjorden med lengder på
ca 2500 meter og 1500 meter
inneholder traseéen 3 broer med foreløpige lengde
på henholdsvis  ca 400 meter, 30 meter og 130 meter
Seilingshøyde østsiden av Håøya 72 til 75 meter og
seilingshøyde vestsiden av Håøya er 55 meter

Digerudkrigsminnemerke

Utsikten på Sollia. 70 m over havet. Gammelt krigsminnemerke. Per og Hilde peker ut seilingshøyden mot østsiden av Håøya som blir på 72 til 75 meter over havet. Foto: Sofie Wollbråten

0 Comments

Add Your Comment: