Nei til søndag som hverdag!

Noen må jobbe på søndag fordi det er viktig. Politi, sjukehus, brannvesen må fungere hele tida. Men butikker og kjøpesentre må ikke holdes søndagsåpne. Det står ikke om liv og død at vi kjøper sko og sminke på søndager. Folk som jobber i butikk trenger også fri og tid til å være sammen med barna sine.

Det er ikke frihet at flere enn nødvendig må jobbe på søndag. Det er tvang!
Handelsnæringa sier at matvareprisene vil øke og mange vil gå konkurs. Er det frihet og fint for forbrukerne?
For mange er ikke nødvendigvis søndagen mer hellig enn andre dager, men det å ha noen felles fridager for familien har en stor verdi i seg sjøl. Hvorfor vil regjeringen at færre skal ha den friheten? Høyreregjeringa preker frihet i alle andre sammenhenger.
Søndagsåpne butikker er ikke et folkekrav, tvert i mot. Varehandelen vil ikke ha det, forbrukeren vil ikke ha det, de ansatte vil ikke ha det. Bare Frp, Høyre og Venstre synes det er fint med høyere priser, flere konkurser og flere som må jobbe på søndag.

Mange privatpersoner har svart innen høringsfristen gikk ut 30. juni:
4013 av de 5171 svarene kommer fra privatpersoner, og de aller fleste av dem sier at de ikke vil ha åpne butikker på søndager, slik regjeringen foreslår.

50 av svarene som er sendt til Kulturdepartementet er såkalte svar uten merknader, mens de 5121 andre er brev der folk, organisasjoner og bedrifter sier hva de mener om forslaget.

Det er svært uvanlig at så mange privatpersoner svarer på høringer. Dette viser med all tydelighet at folk ikke vil ha søndagsåpne butikker og kjøpesentre, noe regjeringen må ta hensyn til. Legg forslaget bort – hør på folket!

0 Comments

Add Your Comment: