Frogn kommunes barnehager trenger et kraftig løft. Vi trenger en politisk dugnad!

Kommunebarometeret – en vekker for Frogn kommune.  Trenger vi en politisk dugnad?

Kommunebarometeret tar pulsen på hvordan kommunenes tjenestetilbud fungerer. Hva går godt og hva som går mindre godt – eller rett og slett dårlig. Kommunal rapport har offentliggjort årets barometer og rangert landets kommuner etter utførte tjenester.  Ås og Nesodden kan notere seg positiv utvikling og har offentliggjort kommunens resultater. Tilsvarende informasjon er ikke vist for Frogn. Å sammenligne Frogn med Nesodden er av interesse, spesielt med tanke på grunnskole og barnehage. Kommunebarometeret har rangert Nesodden som nr 14 og Frogn som nr 32 når det gjelder grunnskoler.

Når det gjelder barnehager derimot stiger Nesodden på barometeret fra enn 418. plass til en 296. plass på årets barometer,  mens Frogn rangerer som nummer 420. Det er dårlige nyheter for Frogn.

Kriteriene som barnehagene vurderes etter er:

  • Fagutdanning av styrere og ledere og ansatte ialt
  • Bemanning – antall barn pr voksen korrigert for alder pr årsverk
  • Oppholdstimer pr årsverk i kommunale barnehager
  • Antall ansatte som er menn
  • Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage
  • Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer
  • Leke- og oppholdsareal pr. barn.

Bemanning er et av kriteriene. Våre barnehager har lenge etterlyst en bemanningsnorm for barnehager.  SV vil ha en lovfestet bemanningsnorm slik at kommunene ansetter nok voksne per barn. Dette må gjennomføres nå og ikke vente til 2020 som mange partier går inn for. Derfor har Frogn SV programfestet at barnehagene i Frogn må ha en voksen per tre barn under tre år,  og en voksen per seks barn over tre år.

dyrløkkeåsen barnehage

Fra Dyrløkkeåsen barnehage i Frogn

Sylvi Ofstad Samstag.Nasjonal sats for offentlig støtte er noe over 180 000 kroner per barn per år. I Frogn ble det satt av169 448 kroner per barn per år. Er dette noe av forklaringen på at vår kommune faller på en jumboplass når det gjelder barnehager? Skal vi kravle oss opp fra en 420. plass på kommunebarometeret for Frogns barnehager, er det derfor på høy tid med en sterk politisk dugnad. Utfordringen går til Kjell Engebretsen (Ap)  og hans utvalg for oppvekst, omsorg og kultur som sitter på storparten av kommunens pengsekk. Frogn SV ser fram til at utvalget vurderer SVs forslag om økt bemanning, inntak to ganger i året, minst to varme måltider i uka og gratis barnehage for de som trenger det, slik at våre barnehager når en forventet standard.

  1. kandidat Frogn SV
0 Comments

Add Your Comment: