Frogn SV prioriterer lovpålagte tjenester.

Høsten har vært preget av budsjettarbeid. Selv om vi i Frogn SV ikke får gjennom veldig mange av våre forslag tar vi oss tid til å gjennomføre en budsjettprosess – aldri så innvikla den er.  Nå ligger rådmannens forslag ute til høring og de som brenner etter å se hva den dreier seg om kan gå inn på kommunens hjemmeside og se etter handlingsplan for 2015-2019. Her vil dere se at rådmannen har kutta i budsjettet til både skolene og barnehagene, nedlegging av 2 avdelinger for senil demente på Ullerud pluss at en del gebyrer er økt. Med det store investeringsbudsjettet kommunen har med bygging av både flerbrukshus, helsebygget på Ullerud, mange nye omsorgsboliger og ikke minst badeanlegget (les badeland med treningshall) så blir det smalhans for lovpålagte og andre tjenester.

Dyrløkkeåsen barnehage. Foto Frogn kommune.

Høyre og Arbeiderpartiet har gått sammen om det som kommer til å bli et flertallsbudsjett. Partiene har sett at de i tillegg til badelandet og de andre investeringsprosjektene må verne om skolene og barnehagene og sørge for flere lærere (5), ikke legge ned demensavdelingen. Flere gebyrer blir redusert, men likevel kommer budsjettet nesten ut i minus – dvs en buffer på 1 prosent mens Frogn SVs budsjett lander på mellom 2 og 3 prosent da vi har redusert kostnader på badeanlegget (bare svømmehall) og takten i byggingen av omsorgsboliger. Vi verner skoler og barnehager og satser også på å ta godt i mot asylsøkere og flyktninger fra mottak. Vi satser på ungdom med dårlig råd slik at de kan få et sted  å bo gjennom kommunale startlån. Særlig viktig mener vi det er å styrke helsesøsterordningen i skolene. I dag er det litt over 5 helsesøstre i frognskolene på deling. Vi ønsker en på hver skole. Dette er viktig for å demme opp mot bl.a. mobbekulturen i skolene og gi barn og ungdom en mulighet til å ta dette og andre ting raskt opp med en kompetent voksenperson når behovet er der.

0 Comments

Add Your Comment: