Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune

Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune

Interpellasjon i kommunestyremøte 14 desember 2015 om Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune.  Fremmet av Sylvi Ofstad Samstag.

I april 2008 oppfordret AUF-lederen i Frogn, Niklas Rekkedal, kommunen til å bli med på et prosjekt «Rasismefri sone» – støttet av Norsk Folkehjelp.

Ordfører Thore Vestby valgte ikke å støtte det fordi han opplevde det som litt perifert at vi i Frogn kommune skal bruke ressurser på dette.

I mars 2015 er det igjen en representant for den yngre generasjonen som går i bresjen. Både i sosiale medier og på amta.no tas det et oppgjør med budskapet fra Folkebevegelsen mot innvandring som «Nei til flerkultur og Bevar Norge norsk.»

Reaksjonene på plakatene som ble klistret opp, er mange og entydige på facebook: «Trist, men gledelig at folk reagerer og engasjerer seg. Da er det håp.». Frogn SV foreslo i en interpellasjon i mars i år at Frogn kommune tar i bruk «rasismefri sone-kampanjen» til Ullensaker kommune som har – slik vi har forstått det – en god effekt. Frogn kommunestyre og vår ordfører så ikke et spesifikt behov for å støtte en slik kampanje da arbeid mot rasisme burde være en del av kommunens normale arbeid.

Nå, i slutten av november hadde Akershus Amtstidende et anonymt leserinnlegg som ga en hjerteskjærende fremstilling av hvordan barn i Frogn blir bedt om av sine foreldre om «ikke å leke med brune barn». At innsenderen måtte være anonym sier jo alt om dette, og viser med skremmende tydelighet at dette er et problem som må tas meget alvorlig av kommunen. Amtas redaktør kan innestå for avsenderens identitet og bekrefter at innlegget er ekte.

At foreldre, eller andre, ber ungene sine om ikke å være sammen med brune barn er så drøyt at det må karakteriseres som et rasistisk utsagn.

Det er viktig nå å være åpne for forskjellige livssyn, vise toleranse, være rause mot de som er annerledes og vi må forklare barn og voksne om viktigheten av å bekjempe rasisme. Dette er en sak som ikke kan overlates til den yngre generasjon. Nå er det opp til politikerne, skolen, barnehagene, foreldre å følge opp dugnaden Amta etterlyste i sin leder allerede 6. mars i år.

Ordfører,

Vil du ta initiativ for å kunne erklære Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune?

Vil du igangsette arbeidet med en handlingsplan mot rasisme og nazisme slik den som bl.a. praktiseres av Ullensaker kommune?

Frogn SV

v/Sylvi Ofstad Samstag

0 Comments

Add Your Comment: