Korrupsjonen i Drammen må sjekkes ut i Frogn

radhuset-fra-osloveien

Kvinnelig saksbehandler i Drammen siktet for korrupsjon. Hun jobbet tidligere også i Frogn.

Da Frogn SV inngikk et valgteknisk samarbeid med Venstre og MDG, var det for å komme i posisjon for å kjempe –  og få gjennomslag for –  våre ideer og forslag i kommunestyret og de politiske utvalgene. SV fikk plass i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og vararepresentasjon i utvalget for miljø- plan- og byggesaker og i formannskapet. I tillegg fikk vi en nestleder i alkoholpolitisk utvalg og en varaplass i kontrollutvalget.

Frogn SV innstilte på, sammen med de andre samarbeidspartiene, at Venstres Helge Simonsen måtte bli leder av kontrollutvalget. Dessverre var det APs Knut Erik Robertsen som fikk denne jobben. Dessverre –  fordi det er normalt i kommunenorge at opposisjonen leder kontrollutvalgene nettopp fordi deres mandat er å kontrollere flertallets vedtak.

Frogn SV mener det er svært positivt at Venstre nå ønsker å belyse om korrupsjonssaken i Drammen berører Frogn da saksbehandleren i Drammen også har jobbet med byggesaker i Frogn.

Frogn SV ønsker Helge Simonsen lykke til og håper han får resten av utvalget med seg på dette. Som medlem av Transparancy International forplikter det kommunen å følge opp denne saken og fordi det er viktig å beholde tilliten til administrasjonen og de folkevalgte i Frogn kommune når saker behandles.

0 Comments

Add Your Comment: