Hvor blir det av skjøtselsplanen for Badeparken? Frogn SV vi ha svar!

IMG_0093

Interpellasjon kommunestyremøtet 14. mars 2016 om forvaltningen og skjøtselen av Badeparken i Drøbak.

Frogn SV følger opp Verneforeningen Gamle Drøbak sitt brev til kommunen der de spør når ny skjøtselplan for Badeparken kommer. I kommunestyremøte 14. mars fremmer Sylvi Ofstad Samstag en interpellasjon som ordfører Slåke må svare  på. Hun vil vite hva som er gjort i parken de siste 2-3 årene og hun vil vite når skjøteslsplanen kommer der også minnelunden er med.

Frogn SV har registrert det arbeidet som til nå er blitt gjort i Badeparken, men svært mye gjenstår. En grunn til dette er at det politisk ble fattet vedtak om at skjøtselsplanen for Badeparken skulle ses i sammenheng med en plan for en ny minnelund.

Badeparken er Frogn kommunes tusenårssted. I tillegg ble Badeparken av folk utnevnt som kommunens beste friluftssted i Friluftsåret 2015. Det er derfor ingen tvil om at en god forvaltning av Badeparken står høyt på lista over områder som frogninger mener må tas godt vare på.

Ordfører Odd Haktor Slåke må svare på følgende spørsmål:

  • Når kommer en ny forvaltningsplan med påfølgende skjøtselsplan for Badeparken der også en minnelund inngår opp for kommunestyret, og når blir planen(e) sendt på høring?
  • Hva er avsatt i budsjettet for 2016 til gjennomføringen av planene?
  • Hvor mye er idag gjennomført av arbeid i Badeparken iht den gamle skjøtselsplanen og til hvilke kostnader?
  • Hva kostet utarbeidelsen av den gamle skjøtselsplanen for Badeparken og planen for en minnelund i Badeparken?

Frogn SV legger svaret hans ut her etter kommunestyremøtet 14.3.2016

0 Comments

Add Your Comment: