Frogn kommune eller en stor Follo kommune?

fotofolloSV

Foto fra høyre: Kristine Lien Skog (Ås), Kjell Sterner (Enebakk), Sylvi Ofstad Samstag (Frogn) Bård Hogstad (Ski) og Christian Hintze Holm (Nesodden). Synnøve Kronen Snyen og Kjell C. Hovde var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV-politikerne i Follo vil beholde dagens kommuner –

råder innbyggerne til å si nei til sammenslåing

12. juni skal innbyggerne i de fleste kommunene i Follo stemme over om de ønsker å beholde sine egne kommuner, eller om de vil være med i en stor Follo-kommune. – Sammenslåing vil være en dramatisk og varig endring av lokaldemokratiet, uttrykker SVs gruppeledere i Follo, Kjell C. Hovde (Enebakk), Sylvi Ofstad Samstag (Frogn), Christian Hintze Holm (Nesodden), Synnøve Kronen Snyen (Oppegård), Bård Hogstad (Ski) og Kristine Lien Skog (Ås).

Stor usikkerhet rundt hva en stor-kommune vil innebære

Folk må basere sin stemme på plattformen som er forhandlet fram av representanter fra Follo-kommunene. Den legger opp til at en fellesnemnd skal legge premissene for en ny stor kommune. – Nå er det bare store ord og lite innhold. Dette vil gi stor makt til et forhandlingsutvalg, og gir grunn til bekymring, understreker Bård Hogstad, som deltok i forhandlingene.

– Det er også et paradoks at vi ikke vet hvordan en slik stor-kommune vil se ut eller fungere når vi skal ta dette valget, legger Lien Skog til. Plattformen og rapportene viser heller ikke hvordan en stor kommune blir bedre for innbyggerne, sier hun.

 Truer det lokale demokratiet

Grunnideen med det norske lokaldemokratiet er at vi folkevalgte er nær innbyggerne og må stå direkte til ansvar for valgene vi tar. – En ny stor-Follo med over 100 000 innbyggere vil langt på vei fjerne det lokale nivået i demokratiet vårt, sier gruppeleder og tidligere ordfører i Nesodden, Christian Hintze Holm. Sentraliserte beslutninger i en stor-kommune kan over tid også føre til at lokalsamfunnsutvikling blir glemt, sammen med de lokale barnehagene, skolene og sykehjemmene.

Kommunene i Follo er store nok

Forskning og regjeringens eget ekspertutvalg viser at kommuner med innbyggertall over 15 000 har lite å hente på å bli enda større. – Vi er allerede gode. Vi kan selvfølgelig bli bedre, men bør heller lære av hverandre enn å lage et større byråkrati med åpenbare stordriftsulemper, sier Sylvi Ofstad Samstag.

Gruppelederne ser ikke argumentene for sammenslåing. I denne saken går ideologi foran fakta. Velferdsprofitører og kontrollbyråkrati kan fort bli resultatet, framhever de.

Vestby vil være egen kommune

Vestby kommune har valgt å legge diskusjonen om kommunesammenslåing død, etter flere runder i kommunestyret. -Det er tverrpolitisk enighet at Vestby vil være rustet til å bestå som selvstendig kommune – og intensjonsavtalen om en Follokommune rokker absolutt ikke ved dette – heller tvert imot sier leder i Vestby SV, Ronny Kjønsø.  -Vi skal heller prøve å utvikle enda bedre tjenester til innbyggerne våre – i den kommunen vi allerede kjenner, legger Kjønsø til.

Samarbeid framfor sammenslåing

Det er naivt å tro at større kommuner skal bli i stand til å styrke den helhetlige arealplanleggingen.      – Dersom vi også skal sikre lokal samfunnsutvikling, er løsningen heller å styrke den regionale samordningen og samarbeidet mellom kommunene, sier Kjell C Hovde.

Det er også en myte at de interkommunale samarbeidet fungerer dårlig, legger gruppelederne til. Etableringen av krisesenteret og barnevernvakten er slike eksempler. Vi i Follo kan likevel bli flinkere til å samarbeide. Dersom vi står sammen og jobber mer aktivt ovenfor regionale og statlige myndigheter, vil vi nok få gjennomslag i flere viktige saker. Follo-banen er et slikt eksempel, legger Synnøve Kronen Snyen til.

Bruk stemmeretten

Gruppelederne oppfordrer alle til å møte opp og si sin mening 12 juni. Dette er ikke en tvangsreform. Innbyggerne kan avgjøre dette viktige veivalget i kommunene våre, avslutter gruppelederne.

 

0 Comments

Add Your Comment: