Badeparken – skjøtselsplan utsatt igjen?

svw_7610

Foto: Sofie Vega Wollbraaten – Badeparken vårt tusenårssted

Badeparken, vårt tusenårssted og mest populære friluftssted – når kommer skjøtselsplanen?

Endelig sto skjøtselsplanen for Badeparken på dagsorden til Formannskapet den 7. september 2016. Spent på vedtaket ser vi at den lenge etterlengtede skjøtselsplanen igjen er blitt utsatt.  Ingen vet hvorfor ennå – kanskje bortsett fra formannskapet.  Frogn SV ved Sylvi Ofstad Samstag ønsket i kommunestyremøtet 19.9.2016 å få en forklaring på hvorfor skjøtselsplanen for Badeparken  måtte ut av sakslista. Svaret fikk hun ikke – men Slåke lovte å komme tilbake til saken senere. Følg med sier vi bare.

For allerede i kommunestyremøte 14. mars 2016 spurte Frogn SV om når skjøtselsplanen  kom og om hvilke ressurser kommunen vil legge i planen.  SV fulgte opp Verneforeningens brev om det samme. Ordfører Odd Haktor Slåke svarte slik;

«Det tas sikte på at den nye forvaltningsplanen legges frem til behandling for kommunestyret i løpet av første halvår 2016, med forslag om å sende planforslaget ut på høring. I henhold til økonomisk handlingsprogram 2016-2019 er det bevilget 8,7 MNOK – i 2016. I dette beløpet er 1,25 MNOK avsatt til en minnelund.

I forhold til den skjøtselsplanen som ble utviklet i 2013 er ulike sikringstiltak blitt gjennomført. Blant annet utskifting av gjerder og det har vært utført en omfattende rehabilitering av stupetårnet. Rådmannen jobber videre i 2016 med nødvendige sikrings- og oppgraderingstiltak i parken uavhengig av vedtak om ny forvaltningsplan. Elementer som er ødelagt eller som ikke lenger evner å oppfylle sin funksjon vil bli rehabilitert, fjernet eller satt i sin opprinnelige stand.

For utvikling av skjøtselsplanen i 2013 ble det brukt 339 000,- kr. Hele denne omfattende dokumentasjon er tatt med videre i den forvaltningsplanen som er nå under utvikling.»

Ting tar tid! Særlig ting som koster penger….

 

0 Comments

Add Your Comment: