Gi oss en leksefri skole!

elevtilskolen

Frogn vurderer leksefri skole!

Det er ingen regel i opplæringsloven eller andre lover som sier at skolen skal gi eleven lekser. Det er opp til den enkelte lærer å beslutte metoder for opplæring. Tradisjonelt har dette ført til hjemmelekser fra og med barneskolen. Nyere forskning fra SSB viser oss at også en skole uten lekser gir  gode resultater.

Frogn SV fremmet derfor et forslag for hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) den 18. oktober 2016 om å starte et forsøksprosjekt om leksefri skole.  Vi ba om at rådmannen legger fram et forslag for HOOK om hvordan dette kan gjøres. Vi ba også om at dette gjøres i samarbeid med Kommunens foreldreutvalg og en aktuell skole.  Det er også naturlig at Utdanningsforbundet er  med i et slikt  prosjekt.

Frogn SV fikk full tilslutning til dette forslaget.

Det er mange fordeler med en leksefri skole:

– elevene slipper, etter en veldig lang og slitsom skoledag, å gå på jobb igjen når de kommer hjem – for jobben er gjort på skolen .

– foreldrene slipper etter en veldig lang og slitsom dag på jobb å lese lekser sammen med barna, samtidig er de trygge for at det er gjort på skolen

– elever med ressurssvake foreldre får den hjelpen de trenger på skolen. Lekser forsterker sosiale forskjeller og bidrar til Forskjells-Norge.

– familen kan gjøre andre sosiale ting sammen etter skoletid noe som er vanskelig når lekser skal gjøres

– og det beste av alt; forskning viser at lekser etter skoletid ikke har en forventet læringseffekt.

Det er allerede en del skoler som har innført lekse-fritak. Leksene gjøres på skolen, enten som del av SFO eller som del av de normale timene.  Et raskt søk på nettet viser at det er leksefri skoler på Voss, i Grimstad, Bergen og i Lofoten.  På Digermulen skole i Lofoten har skolen vært leksefri siden år 2000. Rektor Gunnar Aarstein sier at lekser en en gammeldags ordning som er gått  ut på dato. Snittkarakterene på skolen har gått kraftig opp i alle fag etter at de droppet leksene.

 

 

0 Comments

Add Your Comment: