Ny plan for Badeparken – si din mening!

gamleparkeninngangsyd

Foto: Sylvi Ofstad Samstag Fra Gamleparken – inngang fra båthavna

Etter behandling i formannskapet 19.10.2016 ble det vedtatt å sende planen for Badeparken ut på høring. Etter  høringsperioden (normalt 6 uker) blir planen vedtatt av kommunestyret, dvs en gang på nyåret. Du finner planen med vedlegg på Frogn kommunes hjemmesider under politiske møter – formannskapet – 19.10.2016. Tiltakene som er foreslått for å restaurere og holde parken i orden er mange; alt fra å slå gresset til planting av nye trær, utbedring av stiene til universell utforming til opprettelse av ny minnelund.

Er du glad i Badeparken (og det er vi jo alle!) bør du sette deg inn i saken og komme med innspill. Gjerne til oss i SV men også direkte til Frogn kommune.

0 Comments

Add Your Comment: