La oss redde hummeren i Drøbaksundet!

hummer-fiskeridirektoratet

Foto: Fiskeridirektoratet. Populær matrett som forsvinner om vi ikke regulerer fangsten med fredning når det trengs

Hummeren er en truet art og står på Artsdatabankens liste over truede og sårbare arter. Høstens mange hummerteiner i Drøbakssundet viser at hummeren er ekstremt populær blant lokalbefolkningen – kanskje så populær at den står i fare for å bli utryddet her.

Kjell Lorentzen skrev et viktig innlegg i Amta der han tok til orde for å frede deler av Drøbaksundet mot hummerfangst slik det er gjort utenfor Hvalerøyene, Nøtterøy, Risør og Arendal. Resultatene har vært oppsiktsvekkende i disse områdene. Det blir flere hummer, og de blir større her. Det fører også til utvandring av hummer til ikke-fredede nærområder. Dessuten er det dokumentert at larver driver ut av de fredede områdene og dermed øker rekrutteringen av hummer utenfor fredningsområdet.

Ved å frede hummeren en periode i Drøbaksundet vil vi ikke bare redde den fra utryddelse, men også øke bestanden om vi får de samme resultatene som andre steder der hummeren er fredet. La oss redde hummeren før det er for seint.

Spørsmålene til ordføreren var:

  • Kan derfor ordføreren starte en prosess i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet med sikte på å etablere et hummerreservat i Frogn kommune slik de har det i andre deler av fjorden?
  •  Eller alternativt kan ordføreren/rådmanenn legge opp til et informasjons- og diskusjonsmøte med etablering av et hummerreservat som tema. Målgrupper for møtet er yrkesfiskere, fritidsfiskere og andre interesserte. En representant for Fiskeridirektoratet, eventuelt Havforskningsinstituttet, bes innlede og svare på spørsmål.

Ordfører Odd Haktor Slåke svarte meget positivt på Frogn SVs spørsmål og lovte å følge dem opp.  Vi er selvsagt spente på om han rekker det til neste års hummersesong.

0 Comments

Add Your Comment: