Nei til en tredje rullebane på Gardermoen!

Interpellasjon fra Frogn SV med forslag til vedtak i kommunestyret 3. april 2017

Kampen om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen tilspisser seg, og i vår skal det bestemmes om en tredje rullebane skal inn i Nasjonal transportplan, slik Avinor ønsker det for å legge til rette for videre vekst i luftfarten. Det er sterke lokale, nasjonale og globale grunner til å avvise et slikt krav, og SV mener derfor Frogn kommune som del av Akershus fylke bør engasjere seg i denne avgjørende fasen.

Underskriverne av klimaavtalen i Paris var enige om at forpliktelsene i avtalen var utilstrekkelige men målet om år redusere klimautslippene med 1,5 – 2 prosent står fast. Dette er et skritt i riktig retning. Norge ligger dårlig an til å nå sine egne mål. Mens nabolandene nå klarer å redusere sine utslipp år for år, øker Norge sine. Flytrafikk er en viktig kilde til utslipp av klimagasser. Fortsetter vi å planlegge for en økning i flytrafikken med en tredje rullebane på Gardermoen, er det nærmest utenkelig at vi vil nå våre egne klimamål.

Nordmenn flyr allerede 2,4 ganger mer enn svenskene. Tre av våre innenlandsstrekninger er på lista over strekninger med størst trafikk i Europa. Alle tre med avstander som burde være svært gunstige for lyntog. En massiv satsing på tog er alternativet til å legge til rette for videre kraftig økning i flytrafikken. Vi kan ikke gjøre begge deler; vi må velge. Kampen om tredje rullebane er derfor et av de viktigste veivalgene akkurat nå.

Frogn kommune bør nå engasjere seg i kampen mot en tredje rullebane på Gardermoen. Vi bør gjennom samarbeide med de andre kommunene i fylket søke å påvirke nasjonale myndigheter. Stortinget må avvise en tredje rullebane på Gardermoen i ny Nasjonal transportplan, og de må føle presset fra Kommune-Norge som ønsker at pengene skal brukes på et bærekraftig kollektivtibud.

Spørsmål:

Vil ordføreren slutte seg til protestene mot en tredje rullebane på Gardermoen, og på hvilken måte vil ordføreren i så fall arbeide for å motvirke planene om å få en tredje rullebane inn i Nasjonal transportplan?

Forslag til vedtak i kommunestyret:

For å følge opp målene i Parisavtalen om reduksjon av klimagassutslipp, sier Kommunestyret i Frogn nei til planene om en tredje rullebane på Gardermoen.

0 Comments

Add Your Comment: