SV vil løfte barnevernet!

Ny rød og grønn regjering må prioritere barnevernet!

Faksimile Akershus Amtstidende.

– Høyreregjeringen har vist at den ikke vil prioritere de mest sårbare barna i Norge! Vi trenger derfor en ny regjering som vil og som tør, sier Nicholas Wilkinson, Akershus SVs førstekandidat til Stortinget.

Da SV var med i den rødgrønne regjeringen ble det satset sterkt på et barnevernløft, sier Wilkinson. Rundt 300 millioner kroner, med løfte om oppfølging, ble satt av til et nasjonalt barnevernløft. Men ny H/Frp-regjering fulgte ikke opp fordi prioritering av skattelette var viktigere. Etter press fra opposisjonen og samarbeidspartiene økte regjeringen i 2017 budsjettet for barnevernet med 30 millioner kroner, mens SV foreslo hele 585 millioner kroner er til barnevernet.

– Det er helt uakseptabelt at høyreregjeringen ser bort fra behovet for et fortsatt stort løft for de mest sårbare barna, sier Nicholas Wilkinson. Hele 58300 bekymringsmeldinger som gjaldt 53100 barn kom inn til barnevernet på landsbasis i 2016. Det er en økning på 7 prosent, mens det i enkelte kommuner slo enda verre ut, som i Frogn der økningen var på hele 32 prosent.

– Det er triste tall sier Sylvi Ofstad Samstag, kommunestyrerepresentant for Frogn SV. Det er helt uakseptabelt at det er så mange barn som har det vondt i vår kommune og trenger hjelp. Det er på høy tid at barnevernet får et nasjonalt løft. Å gi sårbare barn en god og trygg barndom er ressurskrevende og må prioriteres av en ny regjering.

– Det er vanskelig å vite om tallene for Frogn viser økt forekomst av overgrep eller vanskjøtsel, eller at flere som er bekymret faktisk melder fra. Vi håper selvsagt økningen skyldes det siste og da må den betraktes som positiv, sier Wilkinson.

– Kommunen har fokus på barn og unge og har igangsatt en rekke tiltak, særlig i barnehager, sier Samstag. – Det kan være grunnen til at det er kommet inn så mange nye bekymringsmeldinger i vår kommune. Dette er en viktig politisk sak som må prioriteres høyt!

0 Comments

Add Your Comment: