Rett til heltid!

 

Ja til heltid sier Christina!

Faste, hele stillinger gir bedre kvalitet på tjenestene på Nesodden og i Frogn, færre sykemeldinger, og gladere ansatte med tryggere liv. Heltid er bedre for ansatte, fellesskapet og brukerne. Derfor må heltid bli en rettighet.

Deltid
Flertallet av de ledige stillingene i helsevesenet på Nesodden og i Frogn er deltidsstillinger. Er du kassaarbeider eller helsefagarbeider er som regel heltid kun en fjern drøm. Vi trenger alle hele inntekter og jobber for å leve, men halve stillinger er likevel det eneste mange av oss får.

Deltid har blitt et så stort problem at heltid kan virke umulig. På historisk mannsdominerte arbeidsplasser organiserer de arbeidet slik at heltid er det vanlige. På kvinnedominerte arbeidsplasser har deltid blitt normalen. Problemet er blitt så stort at det spiser i stykker tryggheten i arbeidslivet.

Det vil ta tid å rydde opp. Derfor er det viktig at vi starter nå.

Underbetalte kvinner
Har du jobb halve tiden, får du også bare halve lønnen. Det er en hær underbetalte folk i Norge som ønsker å jobbe mer. De er mange menn, men det store flertallet er kvinner. Nesten hver tredje kvinne i Akershus har kun deltidsjobb.

Christina Beck Jørgensen er hjelpepleier. Hun vil jobbe. Likevel har hun bare 16,9 % stilling. Hun har venninner i deltidsjobber som ringer og gråter fordi de ikke vet om de har råd til husleia neste måned.

Ingen overlever på så lite, så håpet er at ekstravakter skal dra livet i land.

Christina og de andre underbetalte kvinnene holder Norge i gang. De sikrer bestemor god omsorg på sykehjemmet og at du kan handle mat på butikken. Vi er avhengige av dem. Uten dem stopper Norge.

De går på jobb hver dag og takler utfordrende pasienter og tunge sykdommer på strak arm. Selv med deltidsstillinger står de på hver eneste dag for å holde fellesskapet i gang.

De får ikke betalingen til aksjemeglerne. De får ikke glamouren til skuespillerne. De har ikke heltestatusen til politibetjentene.

Likevel gjør de jobben. De er Norges anonyme helter.

Heltid gir kvalitet
De fortjener bedre. De fortjener hel lønn og hel, fast stilling. Folk lever hele, ikke halve, liv. Derfor må stillingene være hele, og jobben må være slik at det går an å stå i hel stilling.

Folk i hele stillinger er sjeldnere syke, og de utvikler kompetansen sin og blir bedre i jobben. Noen undersøkelser viser at vi faktisk kan spare penger på mer heltid fordi bruken av sykevikarer og ekstravakter faller dramatisk. I stedet kan den samme helsearbeideren som uansett ville tatt ekstravakten bli værende på sykehjemmet i sin egen hele stilling.

Kulturen med deltid gir dårligere helsetjenester, mer sykefravær i butikkene og lavere kompetanse. Det er på tide å gi de anonyme heltene respekten de fortjener.

Lovfest retten til heltid.

Nicholas Wilkinson
1. kandidat
Akershus SV

Sylvi Ofstad Samstag
Frogn SV

0 Comments

Add Your Comment: