Ta styring over boligmarkedet før bobla sprekker!

Foto: SV. Endelig i hus!

Vi må ta styringen over boligmarkedet i Frogn og på Nesodden. Høye priser låser tusenvis av unge ute av boligmarkedet. Samtidig truer nå en mulig boligboble fordi spekulantene kjøper og selger i stort tempo. Faller prisene raskt kan det ødelegge ved å gi mange familier høyere renter. 

Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i. Det er på tide å skape mer ro og stabilitet i boligmarkedet, og sikre unge muligheten til å eie sitt eget hjem. Det er på tide å skatte boligspekulantene og bruke pengene på boliger for folk flest.

Stenger unge ute
En kvadratmeter koster 44.600 kr i Follo. Unge og fattige har knapt råd til et halvt bad. Det gjør at de tvinges ut på leiemarkedet, selv om de taper penger der på sikt. Det er dyrt å være fattig.

Hver eneste måned sparer du mindre enn du ønsker fordi mye går til leie i stedet. Samtidig øker boligprisene fortere enn du kan spare, og drømmen om egen bolig blir fjernere for hvert år som går.

Spekulantene driver opp prisene
Samtidig som boligmarkedet er en katastrofe for noen, er den blitt en gullgruve for andre. Det er få ting investorene tjener mer penger på enn boliger.

7 % av boligene i Frogn og Nesodden er eid av boligspekulanter. Da teller vi kun rene ekstraboliger. Vi teller ikke med boligene der foreldre hjelper barna ved å kjøpe sammen med dem.

Bolig har gitt spekulantene nesten garantert prisvekst og de får rentefradrag for hver eneste bolig de eier. Derfor har de flyttet pengene ut av næringslivet og inn i boligmarkedet. Det har gitt et ustabilt boligmarked med skyhøye priser, og de laveste investeringene i næringslivet på mange tiår.

Derfor advarer OECD, IMF og økonomene om at norsk økonomi står i fare. At boligpolitikken som hjelper boligspekulantene ødelegger for folks mulighet til å eie eget hjem.

Det er urettferdig at boligspekulanter skal få tjene seg rike på å eie 30 boliger (sponset med rentefradrag fra staten) samtidig som unge i Frogn og på Nesodden ikke får seg et hjem.

Bolig til alle
Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i. Dagens politikk gir fare for boligboble, den kutter investeringene i næringslivet og den gjør at unge og fattige ikke får eie sitt eget hjem.

Derfor er det på tide å innføre en skatt på boligspekulanter. Det vil gi mindre spekulanter i boligmarkedet samtidig som det vil gi penger vi kan bruke på å bygge flere boliger for folk flest.

Det er mange ting som må gjøres for å rydde i boligmarkedet, men et godt sted å starte er å kreve at boliger er for folk, ikke for å tjene penger.

Det er på tide å tørre å ta tilbake styringen over boligmarkedet.

Nicholas Wilkinson
1. kandidat
Akershus SV

Sylvi Ofstad Samstag
Frogn SV

0 Comments

Add Your Comment: