Sats på buss, tog og båt – ikke flere motorveier!

Vi må løse klimaproblemene. Da må miljøvennlig transport alltid være enklest og billigst. Sånn er det ikke i Frogn og Nesodden i dag.

Hver tredje kollektivreise i Akershus er forsinket. Bilen er ofte raskere og billigere. Om vi skal kreve at folk reiser grønt må politikerne først bedre tilbudet og senke prisen. Vår plan er klar.

Velger bilen

Norge kjører nest mest bil i Europa. Og vi i Akershus er blant de som kjører mest i Norge.

Om du vil reise fra Nesodden til Ski må du enten via Oslo eller hoppe mellom tre busser. Å reise grønt mellom Nordre Frogn og Drøbak er så godt som umulig utenom rushtiden. Mange rushtidsbusser fra Oslo går ikke til Drøbak sentrum, men stopper på Seiersten.

Vi vil at flere skal reise grønt. Men da må tilbudet bli bedre enn i dag.

I Akershus går 4 av 5 kr til nye prosjekter til motorvei. Bare 1 av 5 nye kroner til jernbanen. Høyresiden har vist at de ikke klarer prioritere grønn transport. Arbeiderpartiet har lovet å bygge enda mer motorvei enn de blå. Begge deler er like dumt.

De står igjen med pengene i fortida når vi heller burde investere i moderne transport. Vi i SV er stemmen for dem som i stedet vil investere i tog, busser og båter.

Bygg grønt

Vi vil bruke fjorden til grønn transport med miljøvennlige båter mellom Drøbak og Oslo, og flere raske båter til Nesodden. Vi vil ha flere bussruter på tvers i Follo. Vi vil bygge ny jernbane-tunnel gjennom Oslo så togene kan gå dobbelt så ofte for alle som skal videre.

Grønn transport gir oss friskere luft, tryggere klima og mer behagelige reiser. Og de gangene du må kjøre vil grønn transport sikre at det er færre biler på veiene, så du slipper kø.

Sammen kan vi løse klima- og transportproblemene. Det er allerede nok penger, men vi må tørre å prioritere annerledes.

Vi må velge nye tog, flere busser og raskere båter heller enn mer motorvei. Ta kampen for miljøet.

Nicholas Wilkinson
1. kandidat for Akershus SV

Sylvi Ofstad Samstag, Frogn SV

0 Comments

Add Your Comment: