520 fattige barn i Frogn og Nesodden

520 fattige barn i Frogn og Nesodden

De fleste av oss har jobb og nok penger til å dra på ferie noen ganger i året. Men også hos oss er det mange som ikke har det like lett. De økonomiske forskjellene i Norge øker.

Ifølge Bufdir er det 308 barn i fattige familier på Nesodden. I Frogn er det 212 barn.

Disse barna ser klassekameratenes bilder fra syden på Instagram, klærne passer ikke helt, og de er de eneste i gjengen som ikke er med på fotballaget, fordi utstyret var for dyrt. Det er noe annet å være fattig når det er så mye rikdom rundt deg.

Vi vil at færre barn skal vokse opp i fattige familier. Da må vi øke barnetrygden.

Fryst siden 1996

Barnetrygden har stått stille i 21 år. I 1996 hadde vi knapt internett, Facebook fantes ikke og mobiltelefonen var på vei inn.

Siden den gang har prisene økt. En kurv dagligvarer som i 1996 kostet 650 kr koster i dag 1000 kr. Barnetrygden er i praksis mindre verdt i dag.

Vondt å være fattig

Vi vil alle at barna skal kunne ta med en gave og gå i bursdagen, ha utstyr så de kan være med på idrettslaget og noen ganger kunne ha den nye fine tingen alle i klassen vil se på. Det er vondt å ha så dårlig råd at du ikke føler du kan gi barnet ditt hva hun fortjener.

En anonym mor skrev i Aftenposten i sommer: Det er vondt å forklare at det ikke blir ferie i år heller. Og da snakker jeg ikke om dyre utenlandsferier, men om at det ikke er rom for å leie en campingvogn eller hytte, eller bare ta et par dagers tur vekk hjemmefra.

Forskning fra National Children Bureau viser at fattige barn har tre ganger så stor sjanse for å være ensomme og for å bli mobbet.

Barn skal ikke ha det slik i rike Norge. Vi kan ikke være stolte av likestilte Norge samtidig som vi nedprioriterer barna til fordel for skattekutt til de rikeste.

Øk barnetrygden!

Tall fra UNICEF viser at 27 % av barna som lever i fattige familier i dag ville, umiddelbart, kommet ut av fattigdom om vi justerte barnetrygden for å dekke inn de økte prisene siden 1996.

SV har foreslått å gjøre det i flere år. Hver gang blir vi blokkert av Høyre, Frp og Ap.

Alliansen av organisasjoner som jobber for fattige har økt barnetrygd som sitt viktigste krav. Vi må lytte til dem det gjelder.

De økonomiske forskjellene i Norge har økt dramatisk de siste årene. Det må vi gjøre noe med. Et viktig sted å starte er å løfte de fattigste barna, så de får like gode muligheter som andre barn. Da må vi øke barnetrygden.

som ett av våre fem hovedkrav til forhandlingene etter valget. Vi er stemmen for alle som mener at det er barnas tur til å få et løft. Ta standpunkt for like muligheter for alle barn. Øk barnetrygden!

Nicholas Wilkinson, førstekandidat for Akershus SV til Stortinget og Claudia Behrens, Nesodden SV

0 Comments

Add Your Comment: