Bedre barnehager med SV

Av Nicholas Wilkinson og Sonia Arisland

En god barndom varer hele livet, men i dag har Norge de laveste kvalitetskravene til barnehagene i hele Norden.

Foto: SV. Nicholas Wilkinson SVs førstekandidat til Stortinget for Akershus

SV sikret full barnehagedekning, og nå vil vi løfte barnehagene videre.

De økonomiske og sosiale forskjellene øker i Norge. Derfor er det viktigere enn noen gang å sørge for gode barnehager i Frogn og på Nesodden som gir alle barn like muligheter.

Viktig utdanning

En god barnehage varer hele livet. Gode barnehager gir lykkeligere barn som er bedre i språk og gjør det bedre på skolen. En barnehage med mange voksne med høy kompetanse, og lav foreldrebetaling, vil bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt og bakgrunn, får de samme gode mulighetene.

Å leke med en dyktig fagarbeider eller barnehagelærer tilstede er noe av det mest lærerike du kan gjøre. Når Trine pusler bilder eller tegner dyr trenger vi gode ansatte som kan hjelpe henne å sette navn på ting, og lære hvordan de skal behandles.

I barnehagen lærer vi språk, og vi lærer å leke godt med andre barn.

Forskning viser at gode ansatte hjelper barna så de lærer mer. Gode ansatte gjør at barna opplever trygghet og tilhørighet.

Det barna i barnehagen trenger mest nå er flere voksne fagfolk i barnehagen.

Barnehagene i Frogn og på Nesodden

I Frogn er 32,7 % av de ansatte pedagoger, mens tallet er 31,9 % for Nesodden. Begge er under det nasjonale gjennomsnittet på 41 % ansatte pedagoger, og burde etter de faglige rådene opp til 50 %.

Frogn har 19 % ansatte med fagbrev, mens i barnehagene i Nesodden, har 16 % fagbrev. Også det er under det ideelle nivået, på 25 %.

Heldigvis har vi mange dyktige ansatte i barnehagene, men med flere pedagoger og med flere ansatte kan barnehagene bli enda bedre.

Flere gode voksne

Vi må tørre å styre. Derfor vil vi lovfeste at det skal være maks tre barn under tre år per voksen, og maks seks barn over tre år per voksen. Vi må sikre at hvert eneste barn blir sett hver eneste dag.

Vi vil ha et nytt kvalitetsløft med minst 50 % barnehagelærere og minst 25 % barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene. Da løfter vi det pedagogiske tilbudet og sikrer bedre muligheter for alle barn. Dessverre er høyresiden mot dette kvalitetsløftet.

Tidlig innsats gjør at flere barn får det godt, at flere fullfører skolen og får en god jobb. Ingen innsats er tidligere enn barnehagen.

SV innførte rett til barnehageplass for alle barn. Nå håper vi at du vil være med å løfte barnehagene videre.

 

 

0 Comments

Add Your Comment: