Valg 2019: Frogn SVs 6 første listekandidater

Fra venstre: Sylvi Ofstad Samstag, Brit Østby Fredriksen, Mohammad Sher Ahmadzai, Anne Berit Millstein, Peter Kristoffersen, Kine Halvorsen Thorén
Foto: Sofie Vega Wollbraaten

Nr. 1 Sylvi Ofstad Samstag – 1939 årgang

Sylvi har jobbet med miljøvern i hele sitt voksne liv gjennom både Norges Naturvernforbund og Miljøverndepartementet. Som pensjonist engasjerte hun seg aktivt i Frognmarkas venner før hun havnet i kommunestyret som representant for Frogn SV i 2011.  Hun er i dag eneste representant for SV og håper på et langt bedre valg i år.   Hun brenner for Frognmarka, gamle Drøbak, gode barnehager og en god integrering av flyktninger.

Nr 2. Brit Østby Fredriksen – 1951 årgang

Har sitt virke i Telenor på Fornebu som verneombud og tillitsvalgt. Hun er ivrig dykker og opptatt av marint liv i Oslofjorden bl.a. fredning av hummer, god vannkvalitet og få tilbake en frisk fjord med fisk og skalldyr.  Brit er opptatt av et godt kollektivtilbud til alle i Frogn, ikke bare via buss, men også  miljøvennlig kollektivtransport på fjorden.  Hun ser det som svært viktig at alle får mulighet til å gjennomføre videregående utdanning.  Skolen må ta aktivt tak i mobbing. Hun brenner for at unge skal få lærlingeplass som gir fagbrev.

Nr. 3 Peter Kristoffersen, kandidat nr 3 – 1974 årgang

Peter er samboer og pappa til to gutter og bor på Heer. Han jobber som studieveileder ved Universitetet i Oslo. Sammen med Frogn SV vil han kjempe for en aktiv boligpolitikk for familier og ungdom. Peter er aktiv i den lokale velforeningen, og mener at et godt lokalmiljø er viktig for barn, ungdom og eldre. Derfor er det viktig at kommunen tilrettelegger for gode møteplasser og lekearealer i lokalmiljøene. Han mener at det er viktig at innbyggerne blir hørt, og at vi har et tydelig lokaldemokrati i kommunen vår.

Nr 4. Anne Karine Halvorsen Thorén  – 1948 årgang

Kine er landskapsarkitekt fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås der hun også har arbeidet med forskning og undervisning. Som yrkesaktiv har hun undersøkt betingelsene for bevaring av natur i boligområder og bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Hun mener det er viktig å ta vare på gode fysiske omgivelser i et folkehelseperspektiv. For tiden er hun styreleder i Brevik vel og har vært vararepresentant i Frognmarkas venner. En markaplan for Frogn er viktig for henne som det er for Frogn SV.

Nr 5. Anne Berit Millstein –  1970 årgang

Anne Berit brenner for en god sosial boligpolitikk og for en god integrering av flyktninger i Frogn. Hun har jobbet med barn og unge i 29 år, og har musikk- og dramautdanning.  Mest kjent er hun fra Studioscenens mange revyer. Anne Berit er også Instruktør for barn som vil lære å spille trompet og hjelpeinstruktør i svømming for barn og kvinner.  Jobber i dag som miljøarbeider på Dyrløkkåsen skole. Anne Berit har vært styremedlem i Frogn SV i 4 år, og medlem av representantskapet for Akershus SV – nå Viken SV i 2 år.

Nr 6. Mohammad Sher Ahmadzai –  1998 årgang

Mohammad har bodd i Norge i 8 år og kom til Norge som flyktning fra Afghanistan i 2011. Han vil jobbe for SV fordi SV kjemper for et varmere samfunn og vil skape mindre forskjeller i Norge og i verden. SV står også for at alle skal få utdanning.  Han har gått på Dyrløkkeåsen ungdomsskole, Ski videregående og VG2 på Drømtorp, linje barn og unge. Mohammad har  fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Han var lærling på Heer barnehage. Han har også kurs i temaer som omsorg, flerkulturelt arbeid og førstehjelp.

Mohammad har en allsidig arbeidserfaring da han bl.a. har jobbet på Ullerud bofellesskap, på restaurant Bare Mas Tapas og som badevakt i Frogn.

0 Comments

Add Your Comment: