Dypvannskai i Drøbak – dropp det!

Faksimile «Statsministeren» Klassekampen 22.7.2019

En dypvannskai må utbygges på Sjøtorget sier Høyre og Frp slik at vi får næring der. Med dypvannskai mener disse partiene cruiseskip. Hvordan dette skal fremme turisme i Gamle Drøbak sier de ingenting om, og det er heller aldri blitt diskutert i forbindelse med kommunens næringstrategiske dokument.

I kommunestyremøtet 11. juni 2018 fremmet FrP et forslag om å sette i gang en detaljregulering av ny dypvannskai, og deretter legge fram en konkurransemodell og gjennomføringsmodell for utbygging av dypvannskai ved Sjøtorget. Frp mente at det ikke var nødvendig å vente til områdeplanen for Gamle Drøbak var ferdigbehandlet slik rådmannen innstilte på. FrP foreslo også at kommunen tok opp lån på 1 million kroner til utarbeidelse av en slik reguleringsplan. Dette fikk FrP flertall for sammen med H, PP og KrF mens Ap, MDG, SV, Sp og Venstre stemte mot.

I forbindelse med behandlingen av tertialrapporten for 2. kvartal i kommunestyremøtet 17. juni i år, fremmet Ap forslag om ikke å utarbeide en reguleringsplan for en dypvannskai på Sjøtorget. Kjell Engebretsen og Ap mente nok at en million kroner kunne brukes på helt andre mer prekære saker, som f.eks. flere sykepleiere på Ullerud Helsebygg eller kanskje en ny miljøkokk ved Ullerud bofellesskap? Frogn SV kunne ikke ha vært mer enig. Men nei da, flertallet tviholdt på FrPs forslag.

Våte drømmer er langt mer sexy for populistene, også her i vår andedam, enn at folk skal føle trygghet for at alt er på stell i våre institusjoner for syke og demente.  Også KrF innså at vedtaket av 11.6.2018 var forhastet, og stemte i kommunestyremøtet 17.6.2019 med mindretallet om ikke å bruke en million kroner på dypvannskaia.

Når rådmannen får krangla seg gjennom flertallsvedtaket om en dypvannskai, vil han legge fram et budsjett for gjennomføringen av prosjektet. Det blir dyrt. Opp mot 30 millioner kroner – eller mer! Som regel blir det mer. Ikke særlig lurt når Frogn kommune allerede har en gjeld å betjene som løper seg til over 1 milliard kroner.  Finanskostnader koster flesk. Og nå går renta opp – sakte men helt sikkert.  Det må vi som skattebetalere finansiere. Helt greit om det gjelder viktige saker. Men dypvannskaia er ikke viktig, forslaget er en dårlig vits, og alle som har erfaring med cruiseskip her i landet advarer på det sterkeste. Ingen (bortsett fra cruiseselskapene selv) tjener på cruiseskip i havn; de forurenser, vil stjele fokus fra Gamle Drøbak som turistby, og vil helt sikkert irritere vettet av oss om bor i Drøbak og Frogn.

Tom Abrahamsen har i et innlegg i Amta også pekt på at «for å kunne ta imot slik trafikk må det etableres en ISPS godkjent havn. (ISPS code – International Ship and Port Facility Security Code). Den må være inngjerdet og bevoktet og betjent ved anløp. Det må utpekes en sikringsleder som må kurses og godkjennes. En sikringsplan må også lages og godkjennes. Godkjenning gjelder 5 år av gangen.»  Bakgrunnen for dette regelverket er å sikre bl.a. skip mot terrorangrep, noe som faktisk er et økende problem internasjonalt.

På hjemmesidene til Kystverket heter det bl.a.:

«Maritim sektor har historisk sett ikke vært et attraktivt mål for terrorangrep, men det har vært flere hendelser knyttet til angrep både mot skip og havneanlegg.  I Norge har det ikke vært terroranslag mot sjøtransport og havneanlegg, men Kystverket får rapportert inn flere større og mindre sikringshendelser årlig fra ISPS-godkjente havneanlegg. Informasjon fra PSTs åpne trusselvurdering viser at trusselbildet i Norge er preget av økende usikkerhet, og det er mulig at det kan bli forsøkt gjennomført et terrorangrep her i landet.»

Ikke bare vil en ISPS godkjent havn øke kostnadene ved et dypvannsanlegg, men det vil definitivt bidra til usikkerhet og uro for alle som bor i Gamle Drøbak. Er det dette ordfører Slåke og FrP-leder Ole Scheie ønsker seg for vår lille by??

Om ikke dette er nok, sniker grensene for reguleringsplanen seg inn på annenmanns grunn.  Ønskes denne drømmen gjennomført i sin helhet, må FrP og Høyre og Pensjonistpartiet ekspropriere deler av Badehusgata 7, gnr 86, bnr 73.  Noe som strider veldig mot FrPs høylytte krav om aldri å ekspropriere annen manns eiendom for gjennomføring av samfunnsgagnlige prosjekter. Men; dypvannskaia er ikke samfunnsgagnlig så kanskje FrP og Høyre, med PP som haleheng, gir seg selv en dispensasjon om det skulle bli nødvendig?  Det er i tilfelle ikke første gang og blir sikkert ikke siste så lenge disse partiene styrer Frogn kommune.

 

 

 

 

0 Comments

Add Your Comment: