Smått og stort i Gamle Drøbak – vakkert men i forfall!

 

Ingrid Bugge hadde et interessant leserinnlegg i Amta for en tid tilbake. Hun var opprørt over forslaget om en dypvannskai på Sjøtorget og sløsing med offentlig midler til noe vi ikke har bruk for. Hun pekte på at det sannelig er nok å bruke penger på i Gamle Drøbak og ba politikere om å ta en rusletur fra Lehmanns-brygga til Badeparken for en oppdatering av små og store saker som krever en politisk og økonomisk innsats.  Som foreslått så gjort!

Lehmannshuset på Lehmannsbrygga

Lehmannshus fra 1890-tallet er brukt av Thon til kontor og lager. Nå forfaller det. Thon har ikke tatt ansvar og lar det forfalle! Hvorfor? Foto: privat

Lehmanns-brygga er ferdig utbygd av Thon og en ny bygning ment for næring er på plass. Den vakre sveitservillaen – Lehmannshus – har Thon brukt som kontor og lager i byggeperioden. At huset står i vernesonen og har verneverdi, har Thon blitt gjort oppmerksom på gjentatte ganger av Verneforeningen Gamle Drøbak, men nå ser det falleferdig og herpa ut, og trenger omsorg og pleie. Siden Thon lar huset stå og forfalle, er det lett å tro at dette gjøres med vilje – en svært vanlig taktikk av eiendomsforvaltere når ønsket om riving kolliderer med vernehensyn.

Frogn kommune må snarest i dialog med Thon slik at huset restaureres til opprinnelig stand, og at det tas i bruk håndverkere med kompetanse på gamle hus, før det er for sent.  En liten kafé eller kiosk hadde også vært hyggelig i det gamle verneverdige huset på Lehmannsbrygga.  Eller hva med en utstilling om Gamle Drøbaks verneverdier.  Eller kanskje begge deler? 

Turen sneier innom Badehusgata og folk med hukommelse, stanser og sukker tungt når de passerer Badehusgata 16. Huset er tegnet av arkitekt Line Stokholm, nå førstekandidat for Venstre til kommunevalget. Til tross for sterke advarsler fra Verneforeningen Gamle Drøbak og fra beboerne i området, gikk kommunestyret inn for et bygg som har rasert en av Drøbaks, inntil da, vakreste og mest uberørte gate. I ettertid beklaget mange politikere seg over at vedtaket var galt og forhastet. Også Riksantikvaren uttrykte skuffelse og slo fast at slike bygg ikke ville bli tillatt innenfor vernesonen i framtiden.

 Huset står der og kan ikke rives, men hvor blir det av den vakre smijernsporten som tiltakshaver lovte å sette opp foran garasjen? Hvorfor har ikke administrasjonen i Frogn kommune fulgt opp dette løftet fra tiltakshaver?

 

 

Badehusgata 11 er under ombygging. Tiltakshaver blir aldri ferdig og kommunen følger ikke opp påleggene. Foto: privat

I Badehusgata 11 ligger et kjekt lite skipperhus under ombygging. Og slik har det ligget i over 7- 8 år, til skam for gata og Gamle Drøbak! Tiltakshaver har fått beskjed av både Frogn kommune og av Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at carporten han har bygget ikke er i samsvar med tillatelser gitt av kommunen. Han fikk byggestopp, krav om å rive carporten og trusler om dagbøter. Bygget står der med en carport full av brennbart materiale og skriker om hjelp. Frogn kommune har valgt å toe sine politiske hender og gjør ingenting for å skjære gjennom en konflikt som forbauser de fleste, og sjokkerer de som bryr seg om Gamle Drøbak.

 Hvor lenge vil rådmann og ordfører sitte stille på sine kontorer med hendene i fanget? Sju år til?

 Fra Badehusgata går vi ned mot båthavna.  Der er det nok å gremmes over, ikke minst de ville planene om å bygge en dypvannskai. Totalt meningsløs bruk av 30 – eller flere mill. kroner. Et bedre forslag hadde vært å bruke endel av disse midlene til å ruste opp akvariet som overlever på idealisme og smuler fra Frogn kommune.

Fra båthavna og Havnegata går det to stier, Fiskerkroken og en usynlig sti gjennom familien Hagens domene. Denne stien er gjennomprivatisert med sammenhengende gressplen, ulovlig fjerning av gjerde, ny flaggstang og en port omkranset av tujabusker som gjør det vanskelig å forsere området uten å føle seg uglesett. I gjeldende verneplan for gamle Drøbak er slike stier i gamle Drøbak del av reguleringsplanen. Skilt som viser hvor denne stien begynner og slutter er laget, men er ennå ikke kommet opp.

I områdeplanen for Gamle Drøbak som kommer opp igjen i august, må oppgradering/restaurering av de gamle stiene i verneområdet være et viktig tema. Stier som er privatiserte og lukket må åpnes og merkes, og rehabiliteres til glede for oss som bor her og som ønsker å bruke disse idylliske snarveiene.

 Vi går fra båthavna  mot Torget, hvor flere serveringssteder har fått løyve til å servere mat og drikke. Hvis dette fungerer kan torgserveringen bli et koselig innslag i Drøbak. Ikke alle ønsker servering, men savner en benk å slå seg ned på.  Flere gratisbenker til Torget var også en del av vedtaket i kommunestyret 8. mars.

 Vi forventer at rådmannen følger opp denne delen av vedtaket. I mellomtiden slår folk seg ned etter innfallsmetoden.

 

Handelshuset eller Askautrudgården er det sist fredete anlegget i Frogn. Foto: privat

I og med at vi er på Torget tar vi en titt på Handelshuset (Askautrudhuset) som iht pålitelige kilder trenger sårt vedlikehold.  Dette er det sist fredede huset i gamle Drøbak.  Vedlikehold er ikke fulgt opp av husets eier noe som fører til lekkasje fra taket og begynnende råte i takkonstruksjonen.

Frogn SV mener det er svært viktig at kommunen og fylkeskommunen gjennomfører tilsyn av denne bygningen før det er for sent. Det er forstemmende at eieren av et fredet bygg behandler det så lemfeldig.

Badeparken og Hospitalet

Fra Torget går veien videre mot Badeparken og Hospitalet. Etter mye mas fra både Verneforeningen og særlig SV kom endelig en forvaltnings- og skjøtselsplan for Badeparken på plass. Den er grundig og god, og vil om den blir brukt, bli et godt forvaltningsverktøy for Frogn kommune.

Dessverre har Badeparken i løpet av årene fått merke tidens tann.  Verst har det gått utover strukturen i muren langs etter sjøsiden. I tillegg må Herrebadet repareres før det er for seint. Det samme gjelder scenen som må skiftes helt ut. Arbeidet med muren langs sjøkanten vil ta tid og det vil bli dyrt! Hvor mye vet vi ennå ikke. Det vi vet er at vi ikke ønsker å miste Badeparken slik den en gang var ment å være med Gamleparken, Sceneområdet, Sjøbadet, Kirkeparken, Parr-hagen og Parr-stranda.

Drøbaksfestivalens trykk på Kirkeparken og de store eiketrærne merkes allerede. Forvaltningsplanen advarer mot flere festivaler i Kirkeparken, da trykket fra tunge biler, utstyr og publikum blir for stort for eiketrærnes rotsystem. Det ser vi allerede i form av visne grener øverst i trærne. En ny evaluering vil bare bekrefte denne ødeleggelsen.

Vi er nødt til å jobbe ut en plan for hvor vi skal ha disse flotte festivalene i Frogn. Velger vi scenen må amfiet utformes nennsomt uten å ødelegge dagens struktur. Oppsetting av trebenker som forankres i fjellet er kanskje en god løsning. Dagens løsning med store festivaler i Kirkeparken må unngås.

 I Badeparken har vi et stort naturmangfold bestående av svært mange tresorter som eik, lind, bjørk, ask og alm, og et rikt antall ville planter, insekter og fugler som har funnet sine leveområder her. Biologer har gjennomgått tilstanden på 157 trær i Badeparken. Noen må beskjæres, noen få felles. Trær er gode biotoper for et rikt plante- og dyreliv.

Kastanjetreet og Varmbadet hører sammen.
Foto: privat

Det står også et praktfullt kastanjetre ved Varmbadet som lyser ekstra vakkert under blomstring. Her mener kommunen at treet må felles fordi det kan vokse inn i Varmbadet.  Men de som bruker Varmbadet etterlyser dokumentasjon for denne påstanden. Det er ikke sprekker i muren, hverken innvendig eller utvendig.  Treet er friskt, og da biologer hadde befaring i Badeparken i 2017, var de ikke bekymret for dette treets helsetilstand. Moderne trepleie kombinerer kulturvern med biologisk mangfold.

Like ved ligger Hospitalet. Dette stedet ble oppført for over 200 år siden, og er en av Frogn kommunes fem fredede bygg (Solgry, Hospitalet, Handelshuset, Biologen og Drøbak kirke som er listeført). Opprinnelig sto det en kvinne bak oppføringen av Hospitalet. Hennes navn var Anne Pauldan Müller. Hun testamenterte penger til oppføring av et aldershjem for fattige enker. Selv om hennes bidrag var stort, måtte byens store sønn Niels Carlsen tre støttende til.  Hospitalet er brukt til fattige enker, til syke personer før Grande ble bygd og nå fungerer det som et seniorsenter for Frogn kommune.

Også her har tidens tann gjort sitt.  Mangel på vedlikehold både innvendig og utvendig har nå slått ut for fullt.  Det er utarbeidet to tilstandsrapporter som viser svært alvorlige feil og mangler i hele huset.  Fylkeskommunens kulturminneavdeling har endelig gitt tillatelse til at arbeidet med bygningen kan begynne etter flere års utsettelse.  Det blir også dyrt, men etter vår mening er det verdt hver krone. Det er ikke klokt at vi bokstavelig talt ser kommunens historie smuldre bort mens vi venter på neste budsjettår. Når rådmannen legger fram forslag til budsjett for 2020 er det selvsagt at både Badeparken og Hospitalet står under tema vedlikehold og restaurering.

Sylvi Ofstad Samstag og Trudy Mørk Wollbraaten, Frogn SV

 

0 Comments

Add Your Comment: