Er det politisk vilje til å utvikle Skaubygda – eller Nordre Frogn som Posten sier?

 

Hanne Dølheim fra Skaubygda, nr 7 på Frogn SVs liste til kommunevalget

Etter å ha bodd en generasjon i området, innflytter og inngifta på et småbruk på Kopperud, hatt barn i barnehage (i Drøbak fordi barnehagen ikke fantes), ungen på skole på Dal (med ca. 100 elever den gangen), og den samme ungen på ungdomsskole i Drøbak – må jeg si at jeg undrer meg. «Ingenting» skjer. «Alle vil» utvikle området, og særlig før valg. Da er viljen ekstra stor. Alle partiene vil det jo – de vil bygge ut i Nordre Frogn, sier de! Hvorfor skjer det ikke noe?

Hva skal til for at det blir utvikling av området?

Vi har plass! Vi har god plass i Nordre. I mellom Frogn (til daglig kalt Drøbak, byen) begynner det å bli trangt. Utbyggingen av eplehager og fortettingen er, i den delen av bygda, i stor grad gjennomført. Vi trenger ny plass til nye innbyggere, unge som vil fortsette å bo i bygda Frogn med fornuftige bomiljø, spesielt tilrettelagt for de som er unge og nyetablerte.

Vi har en skole med ett ubenyttet potensiale, og akkurat nå er det egentlig litt for få elever. Det er for få unger i bygda vår, og dermed også for få barn til å fylle Dal skole slik at den jevnlig er utsatt for uttalelser om nedleggelse.

Sånn har det vært og sånn er det fortsatt!

Vi har en barnehage, som akkurat nå er integrert i skolens lokaler, fordi skoleungene er for få, så barnehagen har flytta inn i lokalene. I fjor ble det sagt at vi ikke trengte barnehagen. Det var det samme for mer enn 20 år siden, da jeg (Frogn SV) tok opp saken i kommunestyret i Frogn. Vi trengte ikke barnehagen da heller! I følge rådmannen den gangen, var det ikke behov for barnehage på Dal, fordi foreldrene var hjemme med barna. Det var feil for mer enn 20 år siden og det viste seg i 2018, at det heller ikke da stemte at vi ikke trengte barnehagen.

Vi har et vedtak om bruk av alternative løsninger for vann, vei og kloakk i Nordre – og sånn har det vært i flere ti-år. Det betyr at det er huseiere selv som står for hensiktsmessige løsninger for husholdningene, alene eller sammen med naboer. Mange er fornøyd med dette, noen er misfornøyde. Det medfører både arbeid og kostnader med private løsninger. Det er ikke gratis, for de av dere som tror det. Mulighetene for å fortsette med alternative løsninger for vann, vei og kloakk er fortsatt tilstede og er bærekraftig på en annen måte enn offentlige og konvensjonelle løsninger. Bærekraftig som i at man trenger mindre inngrep i naturen, lokale og tilpassede løsninger, mindre områder, mindre kostnadskrevende for kommunen m.m.

Ergo – vi har alt, allikevel skjer det «ingenting»! Hvorfor det?

Frogn kommune har avsatt et stort område for utbygging i Nordre, men det er en liten hake, til og med kanskje ett par… For at det skal skje noe her, må det være private interessenter og videre er det avhengig av konvensjonelle løsninger. Det siste betyr at man må legge offentlig vann og kloakk inn i området. Mattilsynet sier nei til alternative løsninger. Hvem i denne kommunen tror at økonomien i et slikt prosjekt med konvensjonelle løsninger (som betyr at man må dra vann fra Drøbak og kloakk til Drøbak) er realiserbart? Dette betyr i praksis, slik jeg (og Frogn SV) ser det, at det aldri blir utbygging med disse premissene og jeg er ganske skråsikker, fordi dette har vært snakket om i minst 30 år. Ingenting er endret!

Frogn SV mener derfor at;

  • Dal skole sikres, slik at barnefamilier kan flytte til området. Det må bli slutt på at skolen skal trues med nedleggelse «hvert år». En nærskole er en viktig forutsetning for nyetableringer av barnefamilier i området.
  • Dal barnehage sikres, og det avsettes penger til et prosjekt for å bygge ny barnehage på Dal. En barnehage er en viktig forutsetning for nyetableringer av barnefamilier i området.
  • Kommunen tar styring for boligutbyggingen i området (som man gjorde i mellom Frogn (Drøbak) i sin tid). Private utbyggere er for uforutsigbart.
  • Kommunen må finne alternative områder, som egner seg for utbygging, med alternative vann, vei og kloakkløsninger.
  • Områdene som forutsetter konvensjonelle løsninger for vann, vei og kloakk tas ut av kommuneplanen som fremtidig utbyggingsområde.
  • Boligområdene som utvikles skal fortrinnsvis legges så nær skolen som mulig, for å muliggjøre at barn kan gå/sykle til skole selv.

Som dere ser, Frogn SV vil også utvikle Nordre Frogn. Forskjellen på «oss» og «de andre», er at vi har ment det samme hele tiden – men det er vanskelig å realisere når «de andre» prioriterer andre satsningsområder.

Dersom Frogn SV blir store og sterke i det neste kommunestyret, så vil vi faktisk være en pådriver for dette, og det å beholde skolen og barnehagen er et naturlig premiss for hele saken. Dersom det blir riktig mange stemmer til Frogn SV, så kommer også jeg inn i kommunestyret – og det kunne vært fint!

Hanne Dølheim

Listekandidat, 7. plass for Frogn SV, 2019

 

0 Comments

Add Your Comment: