Frogn kommune vil ta imot barn fra Moria-leiren i Hellas

Frogn kommune vil ta imot barn fra Moria-leiren i Hellas

 

Vi trenger en ny nasjonal dugnad – denne gangen for Moria-leiren i Hellas!

Vi er midt inne i en alvorlig pandemi. Norges regjering har lagt til rette for en nasjonal dugnad for å bekjempe koronaviruset. Det norske folk følger opp, og vi ser at det hjelper.

I mange land sprer viruset seg lynfort.  Europa er episenteret i vår region.  Helsemyndighetene oppfordrer til sommerferie hjemme i år. Planlagte turer til byer, tettsteder og eksotiske strender må ligge i 2020.

Hellas er for mange et elsket ferieland. Dit kommer vi ikke i år.

Men noen må være der, og da under forferdelige omstendigheter.  I de overfylte leirene som er satt opp for asylsøkere.  Det ropes nå om hjelp fra hele 21 humanitære organisasjoner om å evakuere barn og barnefamilier fra disse leirene i Hellas.  Og det kreves en ny dugnad fra det norske folk.

Hele 50 000 mennesker i Norge har signert dette kravet. Sist ute med å støtte det er 19 tidligere statsråder og statsministre fra alle norske partier unntatt Frp. De ber regjeringen om å ta i mot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren.  Ikke hundrevis, men noen titalls. Det har fått Krf og Venstre til å røre på seg.  I Stortinget og i regjeringen.

SV på Stortinget har for lengst forsøkt å få stortingsflertallet med seg på å avlaste Hellas og ta imot asylsøkere fra de overfylte leirene, herunder enslige mindreårige asylsøker og familier med barn.  Uten å lykkes.

Det har også Leger Uten Grenser.

I en pressemelding fra organisasjonen heter det: «Siden mars 2019 har flere enn 270 barn med kroniske og komplekse sykdommer, som epilepsi, diabetes og hjertesykdommer vært innom Leger Uten Grensers helsesenter utenfor Moria. Disse trenger spesialisert behandling, noe de ikke får på Lesbos i dag.»

Leger Uten Grenser har vært der, mange ganger, og de vet hva de snakker om. 

EU stritter i mot, selv om 10 land nå er på glid. Norge stritter i mot fordi vi venter på en felles EU-løsning. – Men det vil ikke skje, sier tidligere utenriksminister for Ap, Bjørn Godal til Dagsavisen 16. april, fordi land som Ungarn og Polen vil blokkere ethvert vedtak om evakuering.

Derfor må ansvaret ligge på de enkelte land slik Tyskland nå har gjort det.  Norge må følge Tyskland, sier Godal.

I mellomtiden er faren overhengende for spredning av koronaviruset i disse sterkt overbefolkede leirene med veldig mange barn. I Moria-leiren er det hele 7500 barn som lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet.  Om koronaviruset får

spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensen bli katastrofale. Også for Europa! En trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til, uten risiko for folkehelsen i europeiske land.

Ordfører,

Frogn SV ber om at kommunestyret støtter forslaget fra de humanitære organisasjonene som følger vedlagt.  Frogn SV ønsker at forslaget blir stemt over.

Kommunestyret støtter oppropet fra 21 norske og internasjonale humanitære organisasjoner om at Norge raskt bidrar til å evakuere enslige mindreårige barn og barnefamilier fra de overfylte leirene i Hellas. Kommunestyret ber om at Norge tar i mot barn og barnefamilier fra Moria-leiren.

 Frogn kommune ønsker å legge tilrette for å motta enslige mindreårige barn og barnefamiler fra Moria-leiren i Lesbos, Hellas, og oppfordrer alle landets kommuner om å gjøre det samme.

(Vedtatt av Frogn kommunestyre med 17 mot 14 stemmer (14=H, Frp, PP)

 

Vedlegg.

Oppropet fra 21 internasjonale og norske humanitære organisasjoner.

Kjære regjeringen Solberg,
hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå!

 De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere barna fra de umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. Regjeringens svar har så langt vært å etterlyse langsiktige løsninger.

Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning!

7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. De fryser og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på.
Norge og andre land står nå i en ekstraordinær og krevende situasjon. Korona-pandemien preger oss alle, og store deler av statsapparatet jobber døgnet rundt for å håndtere situasjonen. Alle forstår at det er en krevende tid. Men for menneskene som sitter fast i flyktningeleirer, representerer det nye viruset enda en økt fare. Karantene og strenge hygienerutiner som vi benytter for å beskytte oss selv og andre, er umulig å håndheve og de som bor der har ikke mulighet til å beskytte seg mot viruset. Og få, om noen, vil motta adekvat behandling.

Selv om barn ikke er mest utsatt for COVID-19, bor det kronisk syke barn i leirene som har store behandlingsbehov. Et akutt virusutbrudd vil kunne beslaglegge den lille helsehjelpen som fins. I tillegg blir barn utsatt hvis omsorgspersonene deres blir syke eller dør.

Om COVID-19 får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensene bli katastrofale. En trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten ekstra risiko for folkehelsen i europeiske land.

På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov.

Jeg signerer herved et krav om at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria.

 

Følgende organisasjoner har sluttet seg til oppropet:

Leger uten Grenser, Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen. Amnesty International, Norske Kvinners Sanitetsforening, Care, Sos Barnebyer, Vergeforeningen, KFUK/KFUM, Dråpen i Havet, Atlas Alliansen, Noas, Antirasistisk senter, Kirkens Nødhjelp, Norges Fredsråd, Unicef, Norges sosiale Forum, Light Up, Northen Light Aid, Refugees Welcome Norway, Seif

1 Comments

One thought on “Frogn kommune vil ta imot barn fra Moria-leiren i Hellas

Add Your Comment: