Posted By : Date : Anita Lesteberg | 11-22-2020
Hva er et kommunalt frikort? Oslo kommune viser vei! Noe å vurdere for Frogn kommune? Oslo kommune har innført et kommunalt frikort. Kortet gir deg som har lav inntekt økonomisk tilskudd til dekning av egenandelen til HELFO-kort 1. Denne form for frikort går til de aller mest sårbare i samfunnet. Satsen i 2020 er på 2460 kr. (De to HELFO-kortene skal slås sammen i 2021.) Dette er for mange ikke mulig å kunne betale. Dermed er det mange som ikke har råd til f.eks. å hente ut foreskrevne og livsnødvendige…
Read More
0 Comments