Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-22-2016
Foto: SV Status Frogn SVs interpellasjon om rasisme i kommunestyremøte 14. desember 2015 I kommunestyremøte 14. desember i fjor fremmet Frogn SV ved Sylvi Ofstad Samstag en interpellasjon om Frogn som rasismefri sone. Interpellasjonen var en oppfølging av en tidligere interpellasjon i 2015 ( 7.9.2015) som omfattet aksjoner fra Folkebevegelsen mot innvandring om å bevare Norge norskt.  Ny interpellasjon handlet om at barn i Frogn ble av sine foreldre oppfordret til ikke å leke med brune barn.  (se hele interpellasjonen under tema interpellasjon). På SVs spørsmål om hvordan kommunen følger opp dette svarte…
Read More
0 Comments
Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-19-2016
Interpellasjon i kommunestyremøte 14 desember 2015 om Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune.  Fremmet av Sylvi Ofstad Samstag. I april 2008 oppfordret AUF-lederen i Frogn, Niklas Rekkedal, kommunen til å bli med på et prosjekt «Rasismefri sone» - støttet av Norsk Folkehjelp. Ordfører Thore Vestby valgte ikke å støtte det fordi han opplevde det som litt perifert at vi i Frogn kommune skal bruke ressurser på dette. I mars 2015 er det igjen en representant for den yngre generasjonen som går i bresjen. Både i sosiale medier og på amta.no…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 12-08-2015
Høsten har vært preget av budsjettarbeid. Selv om vi i Frogn SV ikke får gjennom veldig mange av våre forslag tar vi oss tid til å gjennomføre en budsjettprosess – aldri så innvikla den er.  Nå ligger rådmannens forslag ute til høring og de som brenner etter å se hva den dreier seg om kan gå inn på kommunens hjemmeside og se etter handlingsplan for 2015-2019. Her vil dere se at rådmannen har kutta i budsjettet til både skolene og barnehagene, nedlegging av 2 avdelinger for senil demente på Ullerud…
Read More
0 Comments
1 9 10 11