Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 08-29-2019
  Ingrid Bugge hadde et interessant leserinnlegg i Amta for en tid tilbake. Hun var opprørt over forslaget om en dypvannskai på Sjøtorget og sløsing med offentlig midler til noe vi ikke har bruk for. Hun pekte på at det sannelig er nok å bruke penger på i Gamle Drøbak og ba politikere om å ta en rusletur fra Lehmanns-brygga til Badeparken for en oppdatering av små og store saker som krever en politisk og økonomisk innsats.  Som foreslått så gjort! Lehmannshuset på Lehmannsbrygga [caption id="attachment_753" align="alignleft" width="647"] Lehmannshus fra…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 08-18-2019
Frogn SV har i flere ganger tatt opp i kommunestyret behovet for en mer sosial boligpolitikk i Frogn.  Grunnen er selvfølgelig de hårreisende høye prisene på boliger i Frogn.  Frogn SV mente at rådmannen ikke var kreativ nok da boligmeldingen ble lagt fram første gangen i kommunestyret. Ved andre gangs behandling fulgte faktisk rådmannen opp med flere gode og kreative forslag.  Ikke alle ble likt av høyresiden og ble kontant endret eller fjernet.  Flertallet var knappest mulig, 16 mot 15 stemmer.  Den som vippet var Pensjonistpartiet som nettopp representerer den…
Read More
1 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 07-24-2019
[caption id="attachment_738" align="alignleft" width="632"] Faksimile "Statsministeren" Klassekampen 22.7.2019[/caption] En dypvannskai må utbygges på Sjøtorget sier Høyre og Frp slik at vi får næring der. Med dypvannskai mener disse partiene cruiseskip. Hvordan dette skal fremme turisme i Gamle Drøbak sier de ingenting om, og det er heller aldri blitt diskutert i forbindelse med kommunens næringstrategiske dokument. I kommunestyremøtet 11. juni 2018 fremmet FrP et forslag om å sette i gang en detaljregulering av ny dypvannskai, og deretter legge fram en konkurransemodell og gjennomføringsmodell for utbygging av dypvannskai ved Sjøtorget. Frp mente…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 07-14-2019
Frogn - en åpen og demokratisk miljøkommune - med muligheter for alle! For å sikre neste generasjon en god framtid, vil Frogn SV arbeide for at Frogn blir en kommune som tar vare på natur, klima og miljø bygger boliger som folk har råd til gir like muligheter til alle fordeler godene rettferdig løser oppgavene i fellesskap betaler lik lønn for likt arbeid   SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti som kjemper for et samfunn der alle gis like muligheter og har like rettigheter. Frogn SV vil stimulere…
Read More
0 Comments
1 2 3 4 10