Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 08-18-2019
Frogn SV har i flere ganger tatt opp i kommunestyret behovet for en mer sosial boligpolitikk i Frogn.  Grunnen er selvfølgelig de hårreisende høye prisene på boliger i Frogn.  Frogn SV mente at rådmannen ikke var kreativ nok da boligmeldingen ble lagt fram første gangen i kommunestyret. Ved andre gangs behandling fulgte faktisk rådmannen opp med flere gode og kreative forslag.  Ikke alle ble likt av høyresiden og ble kontant endret eller fjernet.  Flertallet var knappest mulig, 16 mot 15 stemmer.  Den som vippet var Pensjonistpartiet som nettopp representerer den…
Read More
1 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 07-24-2019
[caption id="attachment_738" align="alignleft" width="632"] Faksimile "Statsministeren" Klassekampen 22.7.2019[/caption] En dypvannskai må utbygges på Sjøtorget sier Høyre og Frp slik at vi får næring der. Med dypvannskai mener disse partiene cruiseskip. Hvordan dette skal fremme turisme i Gamle Drøbak sier de ingenting om, og det er heller aldri blitt diskutert i forbindelse med kommunens næringstrategiske dokument. I kommunestyremøtet 11. juni 2018 fremmet FrP et forslag om å sette i gang en detaljregulering av ny dypvannskai, og deretter legge fram en konkurransemodell og gjennomføringsmodell for utbygging av dypvannskai ved Sjøtorget. Frp mente…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 07-14-2019
Frogn - en åpen og demokratisk miljøkommune - med muligheter for alle! For å sikre neste generasjon en god framtid, vil Frogn SV arbeide for at Frogn blir en kommune som tar vare på natur, klima og miljø bygger boliger som folk har råd til gir like muligheter til alle fordeler godene rettferdig løser oppgavene i fellesskap betaler lik lønn for likt arbeid   SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti som kjemper for et samfunn der alle gis like muligheter og har like rettigheter. Frogn SV vil stimulere…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 07-14-2019
Frogn SVs kortversjon av programmet for 2019-2023 Frogn - en åpen og demokratisk miljøkommune - med muligheter for alle! SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti som kjemper for et samfunn der alle gis like muligheter og har like rettigheter. Frogn SV vil i valgperioden 2019-2023 jobbe for: en sosial boligpolitikk som prioriterer vanskeligstilte, ungdom og barnefamilier en ny og sterk verneplan for bygningsmiljøet i Gamle Drøbak som bidrar til å redde verneområdet fra oppkjøp, tap av opprinnelig arkitektur og en utvikling som prioriterer kapitalinteressene en markaplan med bindende…
Read More
0 Comments
1 2 3 4 5 11