Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-29-2017
[caption id="attachment_499" align="alignleft" width="559"] Fra en leir på Chios, foto Anne Holmen[/caption]                       Litt informasjon fra Chios. Anne har snart vært en uke i Chios. Hun vil så gjerne hjelpe de flyktningene/migrantene som er strandet her. Hun vil inn i leiren, men organisasjonen Dråpen må vente til tirsdag 31. januar. Da skal Dråpen møte borgermesteren som skal gi sitt ja eller nei til besøk i leiren. Anne har hørt at mange familier kommer seg videre fordi politiet i Hellas forlanger…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-26-2017
Dagbok fra Anne Holmen som hjelper flyktninger i Hellas. Innledning: Dråpen i havet er en NGO (Non governmental Organisation). Den får ikke støtte av noen myndigheter. Dråpene (frivillige) samarbeider med andre organisasjoner på stedet. I Souda-camp på Chios Er oppgavene fordelt mellom organisasjonene. Dråpenes oppgave er utdeling av mat tre ganger pr.dag og aktivisere både barn og voksne. Jeg har nettopp fått innføring i hvordan matutdelingen organiseres. Vi snakket også om aktiviteter for barn i dag,  og Isabel som er koordinator, kom med perler og strikker for armbånd som vi…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-02-2017
Frogn SVs oppfølging av tema rasisme og nazisme - Gjennomslag i kommunestyret 5.12.2016 For tredje gang fremmet Frogn SV  en interpellasjon i kommunestyret om å bekjempe rasisme og nazisme i Frogn kommune. Frogn SV viste til en rekke rasistiske og nazistiske utsagn og aktiviteter i Frogn kommune som klart slår fast at det er behov for en strategi mot rasisme også i vår kommune. SVs forslag som først hadde fått flertall i hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur, ble nedstemt i kommunestyret 5.12 i forbindelse med ny planstrategi (forløper for kommuneplanen). Et nytt forslag fremmet…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 12-01-2016
[caption id="attachment_470" align="alignleft" width="422"] Foto: Fiskeridirektoratet. Populær matrett som forsvinner om vi ikke regulerer fangsten med fredning når det trengs[/caption] Hummeren er en truet art og står på Artsdatabankens liste over truede og sårbare arter. Høstens mange hummerteiner i Drøbakssundet viser at hummeren er ekstremt populær blant lokalbefolkningen - kanskje så populær at den står i fare for å bli utryddet her. Kjell Lorentzen skrev et viktig innlegg i Amta der han tok til orde for å frede deler av Drøbaksundet mot hummerfangst slik det er gjort utenfor Hvalerøyene, Nøtterøy,…
Read More
0 Comments
1 6 7 8 9 10 11