Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 10-21-2016
Frogn vurderer leksefri skole! Det er ingen regel i opplæringsloven eller andre lover som sier at skolen skal gi eleven lekser. Det er opp til den enkelte lærer å beslutte metoder for opplæring. Tradisjonelt har dette ført til hjemmelekser fra og med barneskolen. Nyere forskning fra SSB viser oss at også en skole uten lekser gir  gode resultater. Frogn SV fremmet derfor et forslag for hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) den 18. oktober 2016 om å starte et forsøksprosjekt om leksefri skole.  Vi ba om at rådmannen legger fram et forslag for…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 10-21-2016
[caption id="attachment_449" align="alignleft" width="408"] Foto: Sylvi Ofstad Samstag Fra Gamleparken - inngang fra båthavna[/caption] Etter behandling i formannskapet 19.10.2016 ble det vedtatt å sende planen for Badeparken ut på høring. Etter  høringsperioden (normalt 6 uker) blir planen vedtatt av kommunestyret, dvs en gang på nyåret. Du finner planen med vedlegg på Frogn kommunes hjemmesider under politiske møter - formannskapet - 19.10.2016. Tiltakene som er foreslått for å restaurere og holde parken i orden er mange; alt fra å slå gresset til planting av nye trær, utbedring av stiene til universell…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 09-22-2016
[caption id="attachment_444" align="alignleft" width="585"] Foto: Sofie Vega Wollbraaten - Badeparken vårt tusenårssted[/caption] Badeparken, vårt tusenårssted og mest populære friluftssted - når kommer skjøtselsplanen? Endelig sto skjøtselsplanen for Badeparken på dagsorden til Formannskapet den 7. september 2016. Spent på vedtaket ser vi at den lenge etterlengtede skjøtselsplanen igjen er blitt utsatt.  Ingen vet hvorfor ennå - kanskje bortsett fra formannskapet.  Frogn SV ved Sylvi Ofstad Samstag ønsket i kommunestyremøtet 19.9.2016 å få en forklaring på hvorfor skjøtselsplanen for Badeparken  måtte ut av sakslista. Svaret fikk hun ikke - men Slåke lovte å komme…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 06-13-2016
Nei og nei så gøy! Gratulerer alle sammen! Det ble som ventet NEI til sammenslåing av Frogn med fire andre kommuner. Men kampen er ikke over ennå. De mest ihuga tilhengerne har sine triks i ludo, og vi kan lese fra rådmannens innstilling til kommunestyremøtet 20. juni som tar en beslutning om veien videre: “Rådmannens innstilling for kommunestyremøtet 20.06.2016: Frogn kommune deltar i etableringen av en større kommune i Follo. Forutsetningen er at Ås kommune deltar. Felles plattform for ny kommune i Follo legges til grunn for etableringen av ny kommune.…
Read More
0 Comments
1 7 8 9 10 11