Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 03-26-2017
Interpellasjon fra Frogn SV med forslag til vedtak i kommunestyret 3. april 2017 Kampen om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen tilspisser seg, og i vår skal det bestemmes om en tredje rullebane skal inn i Nasjonal transportplan, slik Avinor ønsker det for å legge til rette for videre vekst i luftfarten. Det er sterke lokale, nasjonale og globale grunner til å avvise et slikt krav, og SV mener derfor Frogn kommune som del av Akershus fylke bør engasjere seg i denne avgjørende fasen. (mer…)
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 02-14-2017
Regjeringen foreslår å oppheve forskriften om vannscootere. Frogn SV ber ordføreren om å kontakte nabokommunene langs Oslofjorden og Bunnefjorden for utarbeiding av et felles strengt regelverk for bruken  av vannscootere i våre sjøområder. Dette tok SVs representant i kommunestyret Sylvi Ofstad Samstag opp i et spørsmål i kommunestyremøtet 13. februar i år. Frogn SVs innlegg 13.2.2017: Regjeringen foreslår å oppheve forskriften om vannscootere. Forslaget er sendt ut på høring med frist til 23. mars 2017. I dag forvaltes bruken av vannscootere på sjø, innsjø og vassdrag gjennom en egen forskrift. Forskriften gjelder…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-02-2017
Frogn SVs oppfølging av tema rasisme og nazisme - Gjennomslag i kommunestyret 5.12.2016 For tredje gang fremmet Frogn SV  en interpellasjon i kommunestyret om å bekjempe rasisme og nazisme i Frogn kommune. Frogn SV viste til en rekke rasistiske og nazistiske utsagn og aktiviteter i Frogn kommune som klart slår fast at det er behov for en strategi mot rasisme også i vår kommune. SVs forslag som først hadde fått flertall i hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur, ble nedstemt i kommunestyret 5.12 i forbindelse med ny planstrategi (forløper for kommuneplanen). Et nytt forslag fremmet…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 12-01-2016
[caption id="attachment_470" align="alignleft" width="422"] Foto: Fiskeridirektoratet. Populær matrett som forsvinner om vi ikke regulerer fangsten med fredning når det trengs[/caption] Hummeren er en truet art og står på Artsdatabankens liste over truede og sårbare arter. Høstens mange hummerteiner i Drøbakssundet viser at hummeren er ekstremt populær blant lokalbefolkningen - kanskje så populær at den står i fare for å bli utryddet her. Kjell Lorentzen skrev et viktig innlegg i Amta der han tok til orde for å frede deler av Drøbaksundet mot hummerfangst slik det er gjort utenfor Hvalerøyene, Nøtterøy,…
Read More
0 Comments
1 2 3