Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 05-07-2021
[caption id="attachment_876" align="alignleft" width="1156"] Dagsenteret på Ullerud er nå åpnet, her fra en hyggestund tatt for få dager siden. Foto Mona Hansen[/caption] Frogn kommunes dagsenter for eldre på Ullerud har vært stengt i lange perioder av smittevernhensyn. Endelig er dagsenteret gjenåpnet, noe vi i Frogn SV er svært glad for. Vi er likevel forberedt på at kommunen igjen stenger dagsenteret for dem som trenger det mest om smittesituasjonen endrer seg.  Det vil være svært uheldig for de eldre. Isolasjon av eldre medfører mange negative faktorer for de eldre. Vi vet…
Read More
0 Comments
Frogn kommune vil ta imot barn fra Moria-leiren i Hellas
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 05-01-2020
  Vi trenger en ny nasjonal dugnad – denne gangen for Moria-leiren i Hellas! Vi er midt inne i en alvorlig pandemi. Norges regjering har lagt til rette for en nasjonal dugnad for å bekjempe koronaviruset. Det norske folk følger opp, og vi ser at det hjelper. I mange land sprer viruset seg lynfort.  Europa er episenteret i vår region.  Helsemyndighetene oppfordrer til sommerferie hjemme i år. Planlagte turer til byer, tettsteder og eksotiske strender må ligge i 2020. Hellas er for mange et elsket ferieland. Dit kommer vi ikke…
Read More
1 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 03-26-2017
Interpellasjon fra Frogn SV med forslag til vedtak i kommunestyret 3. april 2017 Kampen om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen tilspisser seg, og i vår skal det bestemmes om en tredje rullebane skal inn i Nasjonal transportplan, slik Avinor ønsker det for å legge til rette for videre vekst i luftfarten. Det er sterke lokale, nasjonale og globale grunner til å avvise et slikt krav, og SV mener derfor Frogn kommune som del av Akershus fylke bør engasjere seg i denne avgjørende fasen. (mer…)
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 02-14-2017
Regjeringen foreslår å oppheve forskriften om vannscootere. Frogn SV ber ordføreren om å kontakte nabokommunene langs Oslofjorden og Bunnefjorden for utarbeiding av et felles strengt regelverk for bruken  av vannscootere i våre sjøområder. Dette tok SVs representant i kommunestyret Sylvi Ofstad Samstag opp i et spørsmål i kommunestyremøtet 13. februar i år. Frogn SVs innlegg 13.2.2017: Regjeringen foreslår å oppheve forskriften om vannscootere. Forslaget er sendt ut på høring med frist til 23. mars 2017. I dag forvaltes bruken av vannscootere på sjø, innsjø og vassdrag gjennom en egen forskrift. Forskriften gjelder…
Read More
0 Comments
1 2 3