Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 02-14-2017
Regjeringen foreslår å oppheve forskriften om vannscootere. Frogn SV ber ordføreren om å kontakte nabokommunene langs Oslofjorden og Bunnefjorden for utarbeiding av et felles strengt regelverk for bruken  av vannscootere i våre sjøområder. Dette tok SVs representant i kommunestyret Sylvi Ofstad Samstag opp i et spørsmål i kommunestyremøtet 13. februar i år. Frogn SVs innlegg 13.2.2017: Regjeringen foreslår å oppheve forskriften om vannscootere. Forslaget er sendt ut på høring med frist til 23. mars 2017. I dag forvaltes bruken av vannscootere på sjø, innsjø og vassdrag gjennom en egen forskrift. Forskriften gjelder…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-02-2017
Frogn SVs oppfølging av tema rasisme og nazisme - Gjennomslag i kommunestyret 5.12.2016 For tredje gang fremmet Frogn SV  en interpellasjon i kommunestyret om å bekjempe rasisme og nazisme i Frogn kommune. Frogn SV viste til en rekke rasistiske og nazistiske utsagn og aktiviteter i Frogn kommune som klart slår fast at det er behov for en strategi mot rasisme også i vår kommune. SVs forslag som først hadde fått flertall i hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur, ble nedstemt i kommunestyret 5.12 i forbindelse med ny planstrategi (forløper for kommuneplanen). Et nytt forslag fremmet…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 12-01-2016
[caption id="attachment_470" align="alignleft" width="422"] Foto: Fiskeridirektoratet. Populær matrett som forsvinner om vi ikke regulerer fangsten med fredning når det trengs[/caption] Hummeren er en truet art og står på Artsdatabankens liste over truede og sårbare arter. Høstens mange hummerteiner i Drøbakssundet viser at hummeren er ekstremt populær blant lokalbefolkningen - kanskje så populær at den står i fare for å bli utryddet her. Kjell Lorentzen skrev et viktig innlegg i Amta der han tok til orde for å frede deler av Drøbaksundet mot hummerfangst slik det er gjort utenfor Hvalerøyene, Nøtterøy,…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 10-21-2016
Frogn vurderer leksefri skole! Det er ingen regel i opplæringsloven eller andre lover som sier at skolen skal gi eleven lekser. Det er opp til den enkelte lærer å beslutte metoder for opplæring. Tradisjonelt har dette ført til hjemmelekser fra og med barneskolen. Nyere forskning fra SSB viser oss at også en skole uten lekser gir  gode resultater. Frogn SV fremmet derfor et forslag for hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) den 18. oktober 2016 om å starte et forsøksprosjekt om leksefri skole.  Vi ba om at rådmannen legger fram et forslag for…
Read More
0 Comments
1 2 3