Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 12-01-2016
[caption id="attachment_470" align="alignleft" width="422"] Foto: Fiskeridirektoratet. Populær matrett som forsvinner om vi ikke regulerer fangsten med fredning når det trengs[/caption] Hummeren er en truet art og står på Artsdatabankens liste over truede og sårbare arter. Høstens mange hummerteiner i Drøbakssundet viser at hummeren er ekstremt populær blant lokalbefolkningen - kanskje så populær at den står i fare for å bli utryddet her. Kjell Lorentzen skrev et viktig innlegg i Amta der han tok til orde for å frede deler av Drøbaksundet mot hummerfangst slik det er gjort utenfor Hvalerøyene, Nøtterøy,…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 10-21-2016
Frogn vurderer leksefri skole! Det er ingen regel i opplæringsloven eller andre lover som sier at skolen skal gi eleven lekser. Det er opp til den enkelte lærer å beslutte metoder for opplæring. Tradisjonelt har dette ført til hjemmelekser fra og med barneskolen. Nyere forskning fra SSB viser oss at også en skole uten lekser gir  gode resultater. Frogn SV fremmet derfor et forslag for hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) den 18. oktober 2016 om å starte et forsøksprosjekt om leksefri skole.  Vi ba om at rådmannen legger fram et forslag for…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 09-22-2016
[caption id="attachment_444" align="alignleft" width="585"] Foto: Sofie Vega Wollbraaten - Badeparken vårt tusenårssted[/caption] Badeparken, vårt tusenårssted og mest populære friluftssted - når kommer skjøtselsplanen? Endelig sto skjøtselsplanen for Badeparken på dagsorden til Formannskapet den 7. september 2016. Spent på vedtaket ser vi at den lenge etterlengtede skjøtselsplanen igjen er blitt utsatt.  Ingen vet hvorfor ennå - kanskje bortsett fra formannskapet.  Frogn SV ved Sylvi Ofstad Samstag ønsket i kommunestyremøtet 19.9.2016 å få en forklaring på hvorfor skjøtselsplanen for Badeparken  måtte ut av sakslista. Svaret fikk hun ikke - men Slåke lovte å komme…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 03-06-2016
Interpellasjon kommunestyremøtet 14. mars 2016 om forvaltningen og skjøtselen av Badeparken i Drøbak. Frogn SV følger opp Verneforeningen Gamle Drøbak sitt brev til kommunen der de spør når ny skjøtselplan for Badeparken kommer. I kommunestyremøte 14. mars fremmer Sylvi Ofstad Samstag en interpellasjon som ordfører Slåke må svare  på. Hun vil vite hva som er gjort i parken de siste 2-3 årene og hun vil vite når skjøteslsplanen kommer der også minnelunden er med. Frogn SV har registrert det arbeidet som til nå er blitt gjort i Badeparken, men svært mye…
Read More
0 Comments
1 2 3