Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 09-22-2016
[caption id="attachment_444" align="alignleft" width="585"] Foto: Sofie Vega Wollbraaten - Badeparken vårt tusenårssted[/caption] Badeparken, vårt tusenårssted og mest populære friluftssted - når kommer skjøtselsplanen? Endelig sto skjøtselsplanen for Badeparken på dagsorden til Formannskapet den 7. september 2016. Spent på vedtaket ser vi at den lenge etterlengtede skjøtselsplanen igjen er blitt utsatt.  Ingen vet hvorfor ennå - kanskje bortsett fra formannskapet.  Frogn SV ved Sylvi Ofstad Samstag ønsket i kommunestyremøtet 19.9.2016 å få en forklaring på hvorfor skjøtselsplanen for Badeparken  måtte ut av sakslista. Svaret fikk hun ikke - men Slåke lovte å komme…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 03-06-2016
Interpellasjon kommunestyremøtet 14. mars 2016 om forvaltningen og skjøtselen av Badeparken i Drøbak. Frogn SV følger opp Verneforeningen Gamle Drøbak sitt brev til kommunen der de spør når ny skjøtselplan for Badeparken kommer. I kommunestyremøte 14. mars fremmer Sylvi Ofstad Samstag en interpellasjon som ordfører Slåke må svare  på. Hun vil vite hva som er gjort i parken de siste 2-3 årene og hun vil vite når skjøteslsplanen kommer der også minnelunden er med. Frogn SV har registrert det arbeidet som til nå er blitt gjort i Badeparken, men svært mye…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-22-2016
Foto: SV Status Frogn SVs interpellasjon om rasisme i kommunestyremøte 14. desember 2015 I kommunestyremøte 14. desember i fjor fremmet Frogn SV ved Sylvi Ofstad Samstag en interpellasjon om Frogn som rasismefri sone. Interpellasjonen var en oppfølging av en tidligere interpellasjon i 2015 ( 7.9.2015) som omfattet aksjoner fra Folkebevegelsen mot innvandring om å bevare Norge norskt.  Ny interpellasjon handlet om at barn i Frogn ble av sine foreldre oppfordret til ikke å leke med brune barn.  (se hele interpellasjonen under tema interpellasjon). På SVs spørsmål om hvordan kommunen følger opp dette svarte…
Read More
0 Comments
Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-19-2016
Interpellasjon i kommunestyremøte 14 desember 2015 om Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune.  Fremmet av Sylvi Ofstad Samstag. I april 2008 oppfordret AUF-lederen i Frogn, Niklas Rekkedal, kommunen til å bli med på et prosjekt «Rasismefri sone» - støttet av Norsk Folkehjelp. Ordfører Thore Vestby valgte ikke å støtte det fordi han opplevde det som litt perifert at vi i Frogn kommune skal bruke ressurser på dette. I mars 2015 er det igjen en representant for den yngre generasjonen som går i bresjen. Både i sosiale medier og på amta.no…
Read More
0 Comments
1 2 3