Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-19-2016
Interpellasjon i kommunestyremøte 14 desember 2015 om Frogn kommune som rasismefri og nazifri kommune.  Fremmet av Sylvi Ofstad Samstag. I april 2008 oppfordret AUF-lederen i Frogn, Niklas Rekkedal, kommunen til å bli med på et prosjekt «Rasismefri sone» - støttet av Norsk Folkehjelp. Ordfører Thore Vestby valgte ikke å støtte det fordi han opplevde det som litt perifert at vi i Frogn kommune skal bruke ressurser på dette. I mars 2015 er det igjen en representant for den yngre generasjonen som går i bresjen. Både i sosiale medier og på amta.no…
Read More
0 Comments
1 2 3