Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 09-08-2017
Trudy Wollbraatens bilde viser en liten fredelig bit av gamle Råkeløkka med Esso, som det så ut på 60 tallet. Det vakre huset på høyden - Groth-huset, ble revet ca 1975, før bygging av omsorgsboligene som nå ligger lavmælt på Løkka. Råkeløkka er av de eldste og best bevarte områdene i Drøbak sentrum. Les her om Drømmen som forsvant 4.9 - eller var det egentlig en drøm?  Av Sylvi Ofstad Samstag, Frogn SV [caption id="attachment_667" align="alignleft" width="566"] Det var en gang--- Trudy Wollbraaten har fanget stemningen fra 60-åra[/caption]      …
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-02-2017
Frogn SVs oppfølging av tema rasisme og nazisme - Gjennomslag i kommunestyret 5.12.2016 For tredje gang fremmet Frogn SV  en interpellasjon i kommunestyret om å bekjempe rasisme og nazisme i Frogn kommune. Frogn SV viste til en rekke rasistiske og nazistiske utsagn og aktiviteter i Frogn kommune som klart slår fast at det er behov for en strategi mot rasisme også i vår kommune. SVs forslag som først hadde fått flertall i hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur, ble nedstemt i kommunestyret 5.12 i forbindelse med ny planstrategi (forløper for kommuneplanen). Et nytt forslag fremmet…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 10-21-2016
[caption id="attachment_449" align="alignleft" width="408"] Foto: Sylvi Ofstad Samstag Fra Gamleparken - inngang fra båthavna[/caption] Etter behandling i formannskapet 19.10.2016 ble det vedtatt å sende planen for Badeparken ut på høring. Etter  høringsperioden (normalt 6 uker) blir planen vedtatt av kommunestyret, dvs en gang på nyåret. Du finner planen med vedlegg på Frogn kommunes hjemmesider under politiske møter - formannskapet - 19.10.2016. Tiltakene som er foreslått for å restaurere og holde parken i orden er mange; alt fra å slå gresset til planting av nye trær, utbedring av stiene til universell…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 06-02-2016
De seks opposisjonspartiene oppfordrer til å bruke stemmeretten i folkeavstemningen neste uke og søndag 12. juni i forbindelse med avtalen om å slå sammen 5 follokommuner.  På bildet fra venstre stående: Tom Lennart Pedersen (PP), Sylvi Ofstad Samstag (SV), Henrik Mathiesen (MDG), Lasse Köhler Botten (Frp). Sittende: Hans Kristian Raanaas (Sp) og Bente Bjerknes (Krf) Våre partier anbefaler å stemme NEI til Follo kommune og  JA til lokaldemokratiet og JA til kommunale tjenester i nærmiljøet Du kan forhåndsstemme på Frogn rådhus mandag 6. Juni, kl. 10 00-15 30 tirsdag 7.…
Read More
0 Comments
1 2 3