Posted By : Date : Frogn SV | 06-28-2015
Frogn SV stiller med ei sterk feministisk og den eneste rød/grønne lista i Frogn.   To kvinner på topp og fire nye kandidater.  1: Sylvi E. Ofstad Samstag. Hele sin yrkesaktive karrière har hun arbeidet med natur og miljø, først i Naturvernforbundet så i Miljøverndepartementet. Flyttet til Frogn og var med på å starte Frognmarkas Venner. Spesielt opptatt av asylbarna og hvordan de følges opp i barnehage og skolen med tanke på integrering. Det må dessuten legges trøkk på den vedtatte energi- og miljøplanen. Markavern er blant hennes kampsaker. (mer…)
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Frogn SV | 06-27-2015
Berørt hilsen fra Line Digerud Waagsaas som med mann og barn nylig har tatt over Søndre Digerud gård Bro fra Båtstø til Digerud   Hjertet mitt gråter over å høre at Digerud, den vakre bygda vår, kan rammes av naturkatastrofen «Bro over Oslofjorden». (mer…)
Read More
0 Comments
1 7 8 9