Posted By : Date : Frogn SV | 07-02-2015
Kommunereformen - vil vi virkelig bli større - og med  hvilke kommuner? Frogn kommune med nesten 16000 innbyggere er stor nok til å stå på egne bein.  En sammenslåing med en, eller flere nabokommuner, vil etter Frogn SVs mening bidra til å svekke et godt fungerende lokaldemokrati. I tillegg vil det svekke innbyggernes nærhet og tilgjengelighet til og kvalitet på tjenester. Fagforbundet mener at en sammenslåing innebærer sentralisering av viktige funksjoner. Det er innbyggere og næringsliv i sammenslåtte kommuner  som må betale prisen, i form av mindre omsetning, lavere eiendomsverdier…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Frogn SV | 06-30-2015
Frogn SV tar barn og unge og eldre på alvor. Vil redde klimaet, miljøet, Frognmarka, Oslofjorden og Gamle Drøbak og bosette flere flyktninger. Barn og unge og eldre Foreldre i Frogn ønsker å bo med nær tilgang til skoler og barnehager.  Dette er verdier som det settes stor pris på, noe som kom sterkt til uttrykk under debatten om ny skole- og barnehagestruktur.  Frogn SV sa raskt nei til å legge ned skoler i Frogn.  Det skal vi fortsette med, for vi vet at dette er verdier alle setter høyt. …
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Frogn SV | 06-28-2015
Frogn SV stiller med ei sterk feministisk og den eneste rød/grønne lista i Frogn.   To kvinner på topp og fire nye kandidater.  1: Sylvi E. Ofstad Samstag. Hele sin yrkesaktive karrière har hun arbeidet med natur og miljø, først i Naturvernforbundet så i Miljøverndepartementet. Flyttet til Frogn og var med på å starte Frognmarkas Venner. Spesielt opptatt av asylbarna og hvordan de følges opp i barnehage og skolen med tanke på integrering. Det må dessuten legges trøkk på den vedtatte energi- og miljøplanen. Markavern er blant hennes kampsaker. (mer…)
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Frogn SV | 06-27-2015
Berørt hilsen fra Line Digerud Waagsaas som med mann og barn nylig har tatt over Søndre Digerud gård Bro fra Båtstø til Digerud   Hjertet mitt gråter over å høre at Digerud, den vakre bygda vår, kan rammes av naturkatastrofen «Bro over Oslofjorden». (mer…)
Read More
0 Comments
1 7 8 9