Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 07-14-2019
Frogn - en åpen og demokratisk miljøkommune - med muligheter for alle! For å sikre neste generasjon en god framtid, vil Frogn SV arbeide for at Frogn blir en kommune som tar vare på natur, klima og miljø bygger boliger som folk har råd til gir like muligheter til alle fordeler godene rettferdig løser oppgavene i fellesskap betaler lik lønn for likt arbeid   SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti som kjemper for et samfunn der alle gis like muligheter og har like rettigheter. Frogn SV vil stimulere…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 07-14-2019
Frogn SVs kortversjon av programmet for 2019-2023 Frogn - en åpen og demokratisk miljøkommune - med muligheter for alle! SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti som kjemper for et samfunn der alle gis like muligheter og har like rettigheter. Frogn SV vil i valgperioden 2019-2023 jobbe for: en sosial boligpolitikk som prioriterer vanskeligstilte, ungdom og barnefamilier en ny og sterk verneplan for bygningsmiljøet i Gamle Drøbak som bidrar til å redde verneområdet fra oppkjøp, tap av opprinnelig arkitektur og en utvikling som prioriterer kapitalinteressene en markaplan med bindende…
Read More
0 Comments
8. mars er dagen for #meetoo!
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 03-06-2018
#meetoo må skape varig politisk endring! Etter en høst og vinter med historier om seksuell trakassering spør mange om #meetoo vil føre til varige endringer. SVs svar er at tiden er inne for politisk handling. En forteller at hun blir slått på rumpa, en annen får detaljerte beskrivelser av hva en kunde vil gjøre med henne seksuelt. Dette skjer på jobben deres. En av fem som jobber i serveringsbransjen eller helsevesenet opplever seksuell trakassering. Noen så alvorlig at de blir sykemeldt, andre sliter seg gjennom ydmykelsene. Å bekjempe seksuell trakassering…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 09-05-2017
Av Nicholas Wilkinson og Sonia Arisland En god barndom varer hele livet, men i dag har Norge de laveste kvalitetskravene til barnehagene i hele Norden. [caption id="attachment_632" align="alignleft" width="300"] Foto: SV. Nicholas Wilkinson SVs førstekandidat til Stortinget for Akershus[/caption] SV sikret full barnehagedekning, og nå vil vi løfte barnehagene videre. De økonomiske og sosiale forskjellene øker i Norge. Derfor er det viktigere enn noen gang å sørge for gode barnehager i Frogn og på Nesodden som gir alle barn like muligheter. Viktig utdanning En god barnehage varer hele livet. Gode…
Read More
0 Comments
1 2 3