Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 06-13-2016
Nei og nei så gøy! Gratulerer alle sammen! Det ble som ventet NEI til sammenslåing av Frogn med fire andre kommuner. Men kampen er ikke over ennå. De mest ihuga tilhengerne har sine triks i ludo, og vi kan lese fra rådmannens innstilling til kommunestyremøtet 20. juni som tar en beslutning om veien videre: “Rådmannens innstilling for kommunestyremøtet 20.06.2016: Frogn kommune deltar i etableringen av en større kommune i Follo. Forutsetningen er at Ås kommune deltar. Felles plattform for ny kommune i Follo legges til grunn for etableringen av ny kommune.…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 01-22-2016
Foto: SV Status Frogn SVs interpellasjon om rasisme i kommunestyremøte 14. desember 2015 I kommunestyremøte 14. desember i fjor fremmet Frogn SV ved Sylvi Ofstad Samstag en interpellasjon om Frogn som rasismefri sone. Interpellasjonen var en oppfølging av en tidligere interpellasjon i 2015 ( 7.9.2015) som omfattet aksjoner fra Folkebevegelsen mot innvandring om å bevare Norge norskt.  Ny interpellasjon handlet om at barn i Frogn ble av sine foreldre oppfordret til ikke å leke med brune barn.  (se hele interpellasjonen under tema interpellasjon). På SVs spørsmål om hvordan kommunen følger opp dette svarte…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : Sylvi Ofstad Samstag | 12-08-2015
Høsten har vært preget av budsjettarbeid. Selv om vi i Frogn SV ikke får gjennom veldig mange av våre forslag tar vi oss tid til å gjennomføre en budsjettprosess – aldri så innvikla den er.  Nå ligger rådmannens forslag ute til høring og de som brenner etter å se hva den dreier seg om kan gå inn på kommunens hjemmeside og se etter handlingsplan for 2015-2019. Her vil dere se at rådmannen har kutta i budsjettet til både skolene og barnehagene, nedlegging av 2 avdelinger for senil demente på Ullerud…
Read More
0 Comments
Posted By : Date : brit | 12-03-2015
[caption id="attachment_305" align="alignleft" width="160"] Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV)[/caption] Hun er er skuffet over behandlingen forslaget om lovendring fikk i Arbeids- og sosialkomiteen denne uka. SV hadde både LO Stat, LO kommune, Handel og Kontor, Unio, YS og Akademikerne med seg på laget, men fikk ikke med seg de andre rødgrønne partnerne til å støtte sitt forslag. FriFagbevegelse har i en rekke reportasjer fortalt om lavtlønte hjelpepleiere og renholdere som har jobbet i årtier og blitt trukket i lønna for det de trodde var en god pensjonsordning. Så har politikere bestemt…
Read More
0 Comments
1 2 3